Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12ky -- Studerande och examina i kulturbranschens examensinriktad utbildning (utbildningskod), 2004-2021

Välj variabler

Ja
2023-04-26
Nya studerande totalt:
antal
Nya studerande, kvinnor:
antal
Nya studerande, män:
antal
Studerande totalt:
antal
Studerande totalt, kvinnor:
antal
Studerande totalt, män:
antal
Avlagda examina totalt:
antal
Avlagda examina totalt, kvinnor:
antal
Avlagda examina totalt, män:
antal
2024-04-26
2021-04-22
Statistikcentralen, kultur
001_12ky_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Nya studerande totalt , Nya studerande, kvinnor , Nya studerande, män ,

Valda 1 Totalt 9

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Totalt , 321101 Artesan, grundexamen inom hantverk och konstindustri , 321141 Grundexamen inom konstindustrin ,

Valda 0 Totalt 171

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 18

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Alavo , Asikkala ,

Valda 0 Totalt 128

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas Studerande och examina vid läroanstalter som ger en helhetsbild av studerande och examina inom examensinriktad utbildning. Olika utbildningar finns med i statistiken med enhetliga begrepp och klassificeringar.

Utbildning

Utbildningskoden

Område

Utbildningskommun