Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13jb -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsområde i kultur, 2019-2021

Välj variabler

Ja
2023-04-26
Studerande (antal):
antal
Sysselsatta studerande, antal:
antal
Sysselsatta studerande, %:
procent
2024-04-26
2022-03-07
Statistikcentralen, kultur
001_13jb_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , De pedagogiska områdena , De konstnärliga områdena ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 32 Yrkesutbildning , 33 Yrkesexamen ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas

Uppgifter

Studerande (antal)

Uppgifterna om studerandena beskriver situationen den 20 september. I fråga om yrkesutbildning fr.o.m. år 2019 gäller uppgiften om tvärsnittstidpunkten alla studerande oberoende av hur kunnandet förvärvats. Kunnande kan förvärvas genom utbildning i läroanstaltsform, utbildningsavtal och läroavtal. Antalet studerande vid tvärsnittstidpunkten är inte jämförbart med antalet studerande under tidigare år eftersom uppgiften från tvärsnittstidpunkten 20.9 före år 2019 innehöll läroavtalsstuderande under hela statistikåret. Fr.o.m. år 2019 räknas läroavtalsstuderande med bara om de vid tvärsnittstidpunkten varit inskrivna hos utbildningsanordnaren som studerande.

Sysselsatta studerande, antal

Sysselsatta studerande har 20.9. studerat inom utbildning som leder till examen och de har haft ett gällande anställningsförhållande statistikårets sista vecka.

Sysselsatta studerande, %

Sysselsatta studerande har 20.9. studerat inom utbildning som leder till examen och de har haft ett gällande anställningsförhållande statistikårets sista vecka.