Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 111t -- Omsättning inom handeln på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2023M07*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1119047 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M07* (343)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 2. 111u -- Omsättning inom handeln på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 259414 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2023Q2 (114)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 111v -- Omsättning inom handeln på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2023H1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 137306 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2023H1 (57)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 111w -- Omsättning inom handeln på årsnivå (2015=100), 1995-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 74244 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 5. 12ym -- Revideringar i omsättning inom handeln på månadsnivå (2015=100), 2019M01-2023M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 132606 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2023M06 (54)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, 1:a offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (9)


 6. 12yp -- Revideringar i omsättning inom handeln på årsnivå (2015=100), 2019-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22185 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. År: 2019, 2020, 2021, (3)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Genomsnitt av revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, Genomsnitt av revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet, Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet, ..., Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (6)


 7. 13dl -- Omsättning inom handeln, preliminär data (2015=100), 1995M01-2023M08*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 174642 Ändrad senast: 20230929 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M08* (344)
  2. Näringsgren: G Handel, 47 Detaljhandel utom med motorfordon, Dagligvaruhandel (4711, 472), (3)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 8. 13ls -- Revideringar i preliminär omsättning inom handeln på månadsnivå (2015=100), 2019M01-2023M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 41789 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2023M07 (55)
  2. Näringsgren: G Handel, 47 Detaljhandel utom med motorfordon, Dagligvaruhandel (4711, 472), (3)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Preliminär offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (12)