Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 14kr -- Omsättning inom handeln (2021=100), 1995M01-2024M02*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 898141 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2024M02* (350)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, 46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon, 47 Detaljhandel utom med motorfordon, ..., 479 Detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad (22)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 2. 14lj -- Omsättning inom handeln på kvartalsnivå (2021=100), 1995Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 197174 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2023Q4 (116)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, 46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon, 47 Detaljhandel utom med motorfordon, ..., 479 Detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad (22)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 14lk -- Omsättning inom handeln på halvårsnivå (2021=100), 1995H1-2023H2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 105187 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2023H2 (58)
  2. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  3. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, 46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon, 47 Detaljhandel utom med motorfordon, ..., 479 Detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad (22)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 14ll -- Omsättning inom handeln på årsnivå (2021=100), 1995-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 58492 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2023 (29)
  2. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  3. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, 46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon, 47 Detaljhandel utom med motorfordon, ..., 479 Detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad (22)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)