Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 111t -- Omsättning inom handeln på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2023M01*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1098604 Ändrad senast: 20230315 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M01* (337)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 2. 111u -- Omsättning inom handeln på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 254848 Ändrad senast: 20230315 08.00

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2022Q4 (112)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 111v -- Omsättning inom handeln på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2022H2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 135064 Ändrad senast: 20230315 08.00

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2022H2 (56)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 111w -- Omsättning inom handeln på årsnivå (2015=100), 1995-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 74240 Ändrad senast: 20230315 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 5. 12ym -- Revideringar i omsättning inom handeln på månadsnivå (2015=100), 2019M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 120143 Ändrad senast: 20230315 08.00

  1. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2022M12 (48)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, 1:a offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (9)


 6. 12yp -- Revideringar i omsättning inom handeln på årsnivå (2015=100), 2019-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22185 Ändrad senast: 20230315 08.00

  1. År: 2019, 2020, 2021, (3)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Genomsnitt av revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, Genomsnitt av revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet, Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet, ..., Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (6)


 7. 13dl -- Omsättning inom handeln, preliminär data (2015=100), 1995M01-2023M01*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 171226 Ändrad senast: 20230315 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M01* (337)
  2. Näringsgren: G Handel, 47 Detaljhandel utom med motorfordon, Dagligvaruhandel (4711, 472), (3)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 8. 13ls -- Revideringar i preliminär omsättning inom handeln på månadsnivå (2015=100), 2019M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 39392 Ändrad senast: 20230315 08.00

  1. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2023M01 (49)
  2. Näringsgren: G Handel, 47 Detaljhandel utom med motorfordon, Dagligvaruhandel (4711, 472), (3)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Preliminär offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (12)