Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

111t -- Omsättning inom handeln på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2023M07*

Välj variabler

Ja
2023-09-15
Ursprunglig indexserie:
Indextal
Arbetsdagskorrigerad indexserie:
Indextal
Säsongrensad indexserie:
Indextal
Trendserie:
Indextal
Årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
%
Kumulativ årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
%
Tre månaders glidande årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
%
Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
%
Kumulativ årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
%
Tre månaders glidande årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
%
Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, %:
%
2023-10-13
2018-03-13
Statistikcentralen, omsättning inom handeln
001_111t_2023m07
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ursprunglig indexserie , Arbetsdagskorrigerad indexserie , Säsongrensad indexserie ,

Valda 1 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valda 1 Totalt 343

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: G Handel , 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar , Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401) ,

Valda 0 Totalt 25

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken *Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan under kommande månader revideras betydligt i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer: Specialiserad butikshandel med livsmedel och tobak (4721-4724, 4726, 4729), Detaljhandel med hemelektronik (474, 4754, 47782), Specialiserad butikshandel med sportartiklar (47641), Specialiserad butikshandel med båtar och båttillbehör (47642), Spec butiksh med blommor och andra växter, frön och gödselmedel (47761-47763), Specialiserad butikshandel med ur, guldsmedsvaror och smycken (4777), Övrig detaljhandel (47595, 47630, 47650, 47764, 47781, 47784-5, 47789, 4779, 478, 4791, 47990) och Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783)

Månad

* preliminär uppgift

Månad

2023M07*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Årsförändring av ursprunglig indexserie, %

Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina