Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12yp -- Revideringar i omsättning inom handeln på årsnivå (2015=100), 2020-2022

Välj variabler

Ja
2024-02-15
Genomsnitt av revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet:
Procentenhet
Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet:
Procentenhet
Genomsnitt av revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet:
Procentenhet
Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet:
Procentenhet
Genomsnitt av revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet:
Procentenhet
Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet:
Procentenhet
2024-03-29
2021-01-14
Statistikcentralen, omsättning inom handeln
001_12yp_2023m11
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: G Handel , 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar , Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401) ,

Valda 0 Totalt 25

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000