Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13fe -- Konkurser på monadsnivå efter område och näringsgren, 2003M01-2024M02

Välj variabler

Ja
2024-03-18
Anhängiggjorda konkurser, antal företag:
Antal
Anhängiggjorda konkurser, antal anställda:
Årsverke
2024-04-17
2022-01-27
Statistikcentralen, konkurser och företagssaneringar
001_13fe_2024m02
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2003M01 , 2003M02 , 2003M03 ,

Valda 1 Totalt 254

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Jord- och skogsbruk, fiske , Tillverkning,gruvdrift,energi- och vattenförsörjning ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Teckenförklaring: .. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd - värdet noll

Näringsgren_luok

Näringsgren