Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12g6 -- Driftsutgifterna för utbildning efter användningsmål, 2000-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16587 Ändrad senast: 20230505 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Användningsmål: Förskoleundervisning, Grundläggande undervisning, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, ..., Totalt (9)
  3. Uppgifter: Driftsutgifterna för utbildning efter användningsmål, mn euro, Driftsutgifterna för utbildning reellt efter användningsmål, mn. euro, Reell årlig förändring av driftsutgifterna för utbildning, %, Driftsutgifterna för utbildning i relation till bruttonationalprodukten, %, (4)


 2. 12g7 -- Driftsutgifterna för utbildning per studerande efter utbildningssektor, 2000-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13179 Ändrad senast: 20230505 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Användningsmål: Förskoleundervisning, Grundläggande undervisning, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, ..., Totalt (7)
  3. Uppgifter: Driftsutgifterna för utbildning per studerande efter utbildningssektor, euro, Driftsutgifterna för utbildning reellt per studerande efter utbildnningssektor, euro, Reell årlig förändring av driftsutgifterna för utbildning per studerande, %, (3)