Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 14mr -- Lönesummaindex efter näringsgren på månadsnivå (2021=100), 1995M01-2024M02

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2100331 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2024M02 (350)
  2. Näringsgren: A-X Hela ekonomin, Privat sektor, OPQ Offentlig sektor, B Utvinning av mineral, ..., Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn (110)
  3. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (9)


 2. 14mz -- Lönesummaindex efter näringsgren på kvartalsnivå (2021=100), 1995Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 551536 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2023Q4 (116)
  2. Näringsgren: A-X Hela ekonomin, Privat sektor, OPQ Offentlig sektor, B Utvinning av mineral, ..., Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn (110)
  3. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 14n1 -- Lönesummaindex efter näringsgren på halvårsnivå (2021=100), 1995H1-2023H2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 288806 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2023H2 (58)
  2. Näringsgren: A-X Hela ekonomin, Privat sektor, OPQ Offentlig sektor, B Utvinning av mineral, ..., Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn (110)
  3. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 14n2 -- Lönesummaindex efter näringsgren på årsnivå (2021=100), 1995-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 156559 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2023 (29)
  2. Näringsgren: A-X Hela ekonomin, Privat sektor, OPQ Offentlig sektor, B Utvinning av mineral, ..., Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn (110)
  3. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)