Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 111m -- Lönesummaindex efter näringsgren på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2023M09

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2104109 Ändrad senast: 20231113 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M09 (345)
  2. Näringsgren: A-X Hela ekonomin, Privat sektor, OPQ Offentlig sektor, B Utvinning av mineral, ..., Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn (110)
  3. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (9)


 2. 111p -- Lönesummaindex efter näringsgren på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2023H1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 289397 Ändrad senast: 20231113 08.00

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2023H1 (57)
  2. Näringsgren: A-X Hela ekonomin, Privat sektor, OPQ Offentlig sektor, B Utvinning av mineral, ..., Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn (110)
  3. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 111q -- Lönesummaindex efter näringsgren på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2023Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 557715 Ändrad senast: 20231113 08.00

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2023Q3 (115)
  2. Näringsgren: A-X Hela ekonomin, Privat sektor, OPQ Offentlig sektor, B Utvinning av mineral, ..., Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn (110)
  3. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 111r -- Lönesummaindex efter näringsgren på årsnivå (2015=100), 1995-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 154579 Ändrad senast: 20231113 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  2. Näringsgren: A-X Hela ekonomin, Privat sektor, OPQ Offentlig sektor, B Utvinning av mineral, ..., Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn (110)
  3. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 5. 12x8 -- Revideringar i lönesummaindex på månadsnivå (2015=100), 2020M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 221538 Ändrad senast: 20231113 08.00

  1. Månad: 2020M01, 2020M02, 2020M03, 2020M04, ..., 2023M08 (44)
  2. Näringsgren: A-X Hela ekonomin, Privat sektor, OPQ Offentlig sektor, B Utvinning av mineral, ..., Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn (110)
  3. Variabel: Lönesumma, (1)
  4. Uppgifter: 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, 1:a offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (9)


 6. 12xc -- Revideringar i lönesummaindex på årsnivå (2015=100), 2020-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 35320 Ändrad senast: 20231113 08.00

  1. År: 2020, 2021, (2)
  2. Näringsgren: A-X Hela ekonomin, Privat sektor, OPQ Offentlig sektor, B Utvinning av mineral, ..., Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn (110)
  3. Variabel: Lönesumma, (1)
  4. Uppgifter: Genomsnitt av revidering av ursprunglig indexserie, %, procentenhet, Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av ursprunglig indexserie, %, procentenhet, Genomsnitt av revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet, Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet, ..., Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (6)