Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

117k -- Transport av farligt gods inom inrikes vägtrafik, 2011-2023

Välj variabler

Ja
2024-04-19
Godsmängd, 1 000 ton:
Tusen ton
Transportarbete, milj. tonkm:
Miljoner tonkilometer
Trafikarbete, 1000 km:
Tuhatta kilometriä
Genomsnittlig transportsträcka, km:
Kilometer
2025-04-18
2018-08-17
Statistikcentralen, varutransporter inom vägtrafiken
001_117k_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Statistiken över varutransporter inom inrikes vägtrafik beskriver inrikes varutransporten med lastbilar som registrerats för privat eller tillståndspliktig trafik i Finland

Klassifikation av farligt gods

Transporterad farligt gods

Uppgifter

Godsmängd, 1 000 ton

Godsmängd beskriver transporterad mängd gods

Transportarbete, milj. tonkm

Transportarbetet (tonkilometer) beskriver transportarbetsvolymen, som erhålls genom att multiplicera transporterad mängd gods (ton) med transportsträckan(kilometer).

Trafikarbete, 1000 km

Trafikarbete beskriver transportsträckan

Genomsnittlig transportsträcka, km

Genomsnittlig transportsträcka