Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 001 -- Hushållens konsumtionsutgifter efter hushållstyp 1985-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1763200 Ändrad senast: 2018-04-19

  1. Konsumtionsutgifter: A01_12 Konsumtionsutgifter totalt, A01 Livsmedel och alkoholfria drycker, A011 Livsmedel, A0111 Bröd och spannmålsprodukter (IV), ..., BAKGRUNDSFATKA: Hushållets disponibla inkomster (1002)
  2. Pris: Till löpande priser, Till 2016 års priser, (2)
  3. År: 1985, 1990, 1995, 1998, ..., 2016 (8)
  4. Hushållstyp: Totalt, Enpersonshushåll, under 65 år, Par utan barn, under 65 år *), Ensamförsörjarhushåll **), ..., Övriga hushåll (7)
  5. Konsumtionsenhet: Hushåll, Konsumtionsenhet, (2)


 2. 002 -- Hushållens konsumtionsutgifter efter socioekonomiska ställning 1990-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2122325 Ändrad senast: 2018-04-19

  1. Konsumtionsutgifter: A01_12 Konsumtionsutgifter totalt, A01 Livsmedel och alkoholfria drycker, A011 Livsmedel, A0111 Bröd och spannmålsprodukter (IV), ..., BAKGRUNDSFATKA: Hushållets disponibla inkomster (1002)
  2. Pris: Till löpande priser, Till 2016 års priser, (2)
  3. År: 1990, 1995, 1998, 2001, ..., 2016 (7)
  4. Referenspersonens socioekonomiska ställning: Totalt, Lantbruksföretagare, Övriga företagare, Högre tjänstemän, ..., Övriga hushåll (10)
  5. Konsumtionsenhet: Hushåll, Konsumtionsenhet, (2)


 3. 003 -- Hushållens konsumtionsutgifter efter storområd 1985-2016 (NUTS2)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1534191 Ändrad senast: 2018-04-19

  1. Konsumtionsutgifter: A01_12 Konsumtionsutgifter totalt, A01 Livsmedel och alkoholfria drycker, A011 Livsmedel, A0111 Bröd och spannmålsprodukter (IV), ..., BAKGRUNDSFATKA: Hushållets disponibla inkomster (1002)
  2. Pris: Till löpande priser, Till 2016 års priser, (2)
  3. År: 1985, 1990, 1995, 1998, ..., 2016 (8)
  4. Områd: Totalt, Helsingfors - Nyland, Södra Finland, Västra Finland, ..., Åland (6)
  5. Konsumtionsenhet: Hushåll, Konsumtionsenhet, (2)


 4. 004 -- Hushållens konsumtionsutgifter efter tätortsgrad 1985-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1095741 Ändrad senast: 2018-04-19

  1. Konsumtionsutgifter: A01_12 Konsumtionsutgifter totalt, A01 Livsmedel och alkoholfria drycker, A011 Livsmedel, A0111 Bröd och spannmålsprodukter (IV), ..., BAKGRUNDSFATKA: Hushållets disponibla inkomster (1002)
  2. Pris: Till löpande priser, Till 2016 års priser, (2)
  3. År: 1985, 1990, 1995, 1998, ..., 2016 (8)
  4. Tätortsgrad: Totalt, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, (4)
  5. Konsumtionsenhet: Hushåll, Konsumtionsenhet, (2)


 5. 005 -- Hushållens konsumtionsutgifter efter referenspersonens ålder 1985-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1979649 Ändrad senast: 2018-04-19

  1. Konsumtionsutgifter: A01_12 Konsumtionsutgifter totalt, A01 Livsmedel och alkoholfria drycker, A011 Livsmedel, A0111 Bröd och spannmålsprodukter (IV), ..., BAKGRUNDSFATKA: Hushållets disponibla inkomster (1002)
  2. Pris: Till löpande priser, Till 2016 års priser, (2)
  3. År: 1985, 1990, 1995, 1998, ..., 2016 (8)
  4. Referenspersonens ålder: Totalt, 17-24 år, 25-34 år, 35-44 år, ..., 75- år (8)
  5. Konsumtionsenhet: Hushåll, Konsumtionsenhet, (2)


 6. 006 -- Hushållens konsumtionsutgifter efter hushållets storlek och struktur 1985-2016

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2440127 Ändrad senast: 2018-04-19

  1. Konsumtionsutgifter: A01_12 Konsumtionsutgifter totalt, A01 Livsmedel och alkoholfria drycker, A011 Livsmedel, A0111 Bröd och spannmålsprodukter (IV), ..., BAKGRUNDSFATKA: Hushållets disponibla inkomster (1002)
  2. Pris: Till löpande priser, Till 2016 års priser, (2)
  3. År: 1985, 1990, 1995, 1998, ..., 2016 (8)
  4. Hushållets storlek och struktur: Totalt, 1 vuxen, 1 vuxen + 1-2 barn, 2 vuxen, ..., Övriga hushåll (10)
  5. Konsumtionsenhet: Hushåll, Konsumtionsenhet, (2)


 7. 007 -- Hushållens konsumtionsutgifter efter inkomstkvintil 1985-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1558007 Ändrad senast: 2018-04-19

  1. Konsumtionsutgifter: A01_12 Konsumtionsutgifter totalt, A01 Livsmedel och alkoholfria drycker, A011 Livsmedel, A0111 Bröd och spannmålsprodukter (IV), ..., BAKGRUNDSFATKA: Hushållets disponibla inkomster (1002)
  2. Pris: Till löpande priser, Till 2016 års priser, (2)
  3. År: 1985, 1990, 1995, 1998, ..., 2016 (8)
  4. Inkomstkvintil: Totalt, 1. inkomstkvintil, 2. inkomstkvintil, 3. inkomstkvintil, ..., 5. inkomstkvintil (6)
  5. Konsumtionsenhet: Hushåll, Konsumtionsenhet, (2)


 8. 13qk -- Huvudsakligt uppvärmningssätt för bostad efter hustyp, 2012-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5895 Ändrad senast: 20221006 08.00

  1. Hustyp: Egnahemshus, Radhus, parhus eller annan, Flervåningshus, Alla hustyper, (4)
  2. Uppvärmningssätt: Fjärrvärme, Direktverkande eluppvärmning, Oljeeldning, Jordvärme, ..., Alla metoder för uppvärmning (7)
  3. År: 2012, 2016, 2022*, (3)
  4. Uppgifter: Procent, (1)


 9. 13qy -- Antal privatägda bilar efter biltyp, 2012-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5413 Ändrad senast: 20221006 08.00

  1. Bil typ: Alla typer av bilar, Förbränningsmotor bil, Elektrisk eller hybridbil, (3)
  2. Antal: samtliga, inga bilar, 1 bil, 2 bilar, över 2 bilar (5)
  3. År: 2012, 2016, 2022*, (3)
  4. Uppgifter: Procent, (1)