Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13qy -- Antal privatägda bilar efter biltyp, 2012-2022*

Välj variabler

Ja
2023-12-28
Procent:
Procent
2024-12-28
2022-09-22
Statistikcentralen, hushållens konsumtion
001_13qy_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

År

* preliminär uppgift

År

2022*

* preliminär uppgift