Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 1.1. Kommunalvalen 1976-2017, uppgifter om röstning

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 125833 Ändrad senast: 2017-04-21

  1. Område: Fasta Finland, 01 Helsinki constituency, 091 Helsingfors, 02 Uusimaa constituency, ..., 941 Vårdö (496)
  2. År: 2017, 2012, 2008, 2004, ..., 1976 (11)
  3. Uppgifter om röstning: Röstberättigade, Röstande, Valdeltagande, (3)


 2. 1.2. Kommunalvalen 1976-2017, partiernas väljarstöd

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2474113 Ändrad senast: 2017-04-21

  1. Område: Fasta Finland, 01 Helsinki constituency, 091 Helsingfors, 02 Uusimaa constituency, ..., 941 Vårdö (496)
  2. År: 2017, 2012, 2008, 2004, ..., 1976 (11)
  3. Parti: Alla partier, SAML, SDP, CENT (**LFP-84), ..., Övriga (28)
  4. Väljarstödet för partierna: Röstetal, Andel av röster, %, Fullmäktigeplatser, Andel av fullmäktigeplatser, %, (4)


 3. 1. Kartmaterial efter valkrets - Kommunalvalet 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 56274 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Kommun: Fasta Finland, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (296)
  2. Antal: Valdeltagande, Förändring i valdeltagande, Det parti som fått mest röster, Den största fullmäktigegruppen, ..., Valkrets (26)


 4. 2. Kartmaterial efter valkrets - Kommunalvalet 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14926 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Valkrets: Fasta Finland, VP01 Helsingfors valkrets, VP02 Nylands valkrets, VP03 Egentliga Finlands valkrets, ..., VP13 Lapplands valkrets (13)
  2. Antal: Valdeltagande, Förändring i valdeltagande, Det parti som fått mest röster, Den största fullmäktigegruppen, ..., Andelen unga(18 till 35) (25)


 5. 3. Kartmaterial efter valkrets och kommun - Kommunalvalet 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 58878 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Valkrets och kommun: Fasta Finland, VP01 Helsingfors valkrets, Helsingfors, VP02 Nylands valkrets, ..., Övertorneå (308)
  2. Antal: Valdeltagande, Förändring i valdeltagande, Det parti som fått mest röster, Den största fullmäktigegruppen, ..., Andelen unga(18 till 35) (25)


 6. 12g2 -- Kommunalvalen, uppgifter om röstning, 1976-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 142503 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 1976, 1980, 1984, 1988, ..., 2021 (12)
  2. Område: Fasta Finland, 01 Helsinki constituency, 091 Helsingfors, 02 Uusimaa constituency, ..., 941 Vårdö (496)
  3. Uppgifter: Röstberättigade, Röstande, Valdeltagande, (3)


 7. 12g3 -- Kommunalvalen, partiernas väljarstöd, 1976-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2337467 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 1976, 1980, 1984, 1988, ..., 2021 (12)
  2. Område: Fasta Finland, 01 Helsinki constituency, 091 Helsingfors, 02 Uusimaa constituency, ..., 941 Vårdö (496)
  3. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT (**LFP-84), ..., Övriga (34)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Andel av röster %, Antal invalda, Andel av invalda, %, (4)


 8. 12t5 -- Antalet kandidater och medelålder partivis efter valkrets och kommun i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 106545 Ändrad senast: 20210604 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Valkrets och kommun: Fasta Finland, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 976 Övertorneå (343)
  3. Parti: Totalt, SDP, SAF, SAML, ..., Valmansföreningar (21)
  4. Uppgifter: Antalet kandidater, Fullmäktigeledamot, Medelålder, (3)


 9. 12t6 -- Kandidaternas ålder efter parti och kön i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32359 Ändrad senast: 20210604 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Parti: Totalt, SDP, SAF, SAML, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder på valdagen: Totalt, 18, 19, 20, ..., 94 (74)
  5. Uppgifter: Antalet kandidater, (1)


 10. 12w8 -- Kandidater efter kommun i kommunalvalet Nylands valkrets, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1419889 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kandidatens nummer: Ahonen Mika / SDP / Askola, Eloranta Anna-Mari / SDP / Askola, Eronen Mika / SDP / Askola, Heiskari Hanna / SDP / Askola, ..., Huuhtanen Panu / E216 / Vichtis (5554)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 11. 12w9 -- Kandidater efter kommun i kommunalvalet Egentliga Finlands valkrets, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 907805 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kandidatens nummer: Aarnio Niina / SDP / Aura, Jokela Pekka / SDP / Aura, Leino Jukka / SDP / Aura, Müller-Salonen Lena / SDP / Aura, ..., Susi Jyrki / LIIKE / Vemo (3569)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 12. 12wa -- Kandidater efter kommun i kommunalvalet Satakunta valkrets, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 472024 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kandidatens nummer: Aro Tanja / SDP / Eura, Arvola Hannu / SDP / Eura, Haavisto Pirjo / SDP / Eura, Helander-Nieminen Eija / SDP / Eura, ..., Suni Cene / SIN / Ulvsby (1816)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 13. 12vb -- Åldersfördelning bland kandidaterna efter valkrets och kön i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9959 Ändrad senast: 20210604 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder på valdagen: Totalt, 18, 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  4. Valkrets: Fasta Finland, Helsingfors valkrets, Nylands valkrets, Egentliga Finlands valkrets, ..., Lapplands valkrets (13)
  5. Uppgifter: Antalet kandidater, (1)


 14. 12wb -- Kandidater efter kommun i kommunalvalet Tavastlands valkrets, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 735431 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kandidatens nummer: Ahola Pirjo / SDP / Asikkala, Järvinen Mirja / SDP / Asikkala, Mattila Yrjö / SDP / Asikkala, Mäkinen Hannu / SDP / Asikkala, ..., Syrjälä Matti / VÄNST / Ypäjä (2836)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 15. 12vc -- Fullmäktigeledamot och riksdagsledamot, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17528 Ändrad senast: 20210604 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Parti: Totalt, SDP, SAF, SAML, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Valkrets: Fasta Finland, Helsingfors valkrets, Nylands valkrets, Egentliga Finlands valkrets, ..., Lapplands valkrets (13)
  5. Uppgifter: Fullmäktigeledamot, Riksdagsledamot, (2)


 16. 12wc -- Kandidater efter kommun i kommunalvalet Birkalands valkrets, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 842708 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kandidatens nummer: Ahola Sami / SDP / Ackas, Bister Salla / SDP / Ackas, Halmela-Taberman Hannele / SDP / Ackas, Halonen Arto / SDP / Ackas, ..., Grönlund Jorma / E200 / Ylöjärvi (3228)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 17. 12wd -- Kandidater efter kommun i kommunalvalet Sydöstra Finlands valkrets, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 787454 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kandidatens nummer: Karvinen Seppo / SDP / Enonkoski, Kylliäinen Heikki / SDP / Enonkoski, Laitinen Marja / SDP / Enonkoski, Loikkanen Maria / SDP / Enonkoski, ..., Ikonen Lea / VÄNST / Vederlax (2999)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 18. 12we -- Kandidater efter kommun i kommunalvalet Savolax-Karelens valkrets, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 906329 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kandidatens nummer: Hiltunen Ari / SDP / Heinävesi, Hokka Mervi / SDP / Heinävesi, Hottinen Timo / SDP / Heinävesi, Hyrkäs Janne / SDP / Heinävesi, ..., Väisänen Ari / VYL1 / Vieremä (3476)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 19. 12wf -- Kandidater efter kommun i kommunalvalet Vasa valkrets, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 994379 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kandidatens nummer: Hakala Harri / SDP / Alajärvi, Matintupa Jukka Pekka / SDP / Alajärvi, Tiistola Jorma / SDP / Alajärvi, Eronen Kai / SAF / Alajärvi, ..., Viita-aho Liivia / KD / Etseri (3850)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 20. 12wg -- Kandidater efter kommun i kommunalvalet Mellersta Finlands valkrets, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 525167 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kandidatens nummer: Flink Erkki / SDP / Hankasalmi, Haapanen Jarno / SDP / Hankasalmi, Pöyhönen Varpu / SDP / Hankasalmi, Repo Esko / SDP / Hankasalmi, ..., Vesalainen Mika / KD / Äänekoski (1991)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 21. 12wh -- Kandidater efter kommun i kommunalvalet Uleåborgs valkrets, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 892008 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kandidatens nummer: Vesanen Ari / SDP / Alavieska, Havisto Janne / SAF / Alavieska, Honkala Risto / SAF / Alavieska, Huhtala Lauri / SAF / Alavieska, ..., Yrttiaho Vesa / KD / Ylivieska (3451)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 22. 12wi -- Kandidater efter kommun i kommunalvalet Lapplands valkrets, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 444747 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kandidatens nummer: Keskitalo Marko / SAF / Enontekis, Lyttinen Emilia / SAF / Enontekis, Tonteri Antti / SAF / Enontekis, Stoor Kari-Pekka / SAF / Enontekis, ..., Tiihonen Sirpa / YPL / Övertorneå (1694)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  5. Uppgifter: Förhandsröster, Röstetal totalt, Andel av röster %, (3)


 23. 12vj -- Åldersfördelning bland kandidaterna efter parti och kön i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13826 Ändrad senast: 20210604 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Parti: Totalt, SDP, SAF, SAML, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder på valdagen: Totalt, 18, 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  5. Uppgifter: Antalet kandidater, (1)


 24. 12wj -- Kandidater efter röstningsområde i röstningsområdealvalet Nylands valkrets, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16182296 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Askola / Totalt, Askola / Askola (001), Esbo / Totalt, Esbo / Morby (001), ..., Vichtis / Etelä-Vihti (008) (341)
  3. Kandidatens nummer: Ahonen Mika / SDP / Askola, Eloranta Anna-Mari / SDP / Askola, Eronen Mika / SDP / Askola, Heiskari Hanna / SDP / Askola, ..., Huuhtanen Panu / E216 / Vichtis (5554)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 25. 12wk -- Kandidater efter röstningsområde i röstningsområdealvalet Egentliga Finlands valkrets, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5203334 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Aura / Totalt, Aura / Aura (001), S:t Karins / Totalt, S:t Karins / Littoinen (001), ..., Vemo / R-omr 001 (001) (161)
  3. Kandidatens nummer: Aarnio Niina / SDP / Aura, Jokela Pekka / SDP / Aura, Leino Jukka / SDP / Aura, Müller-Salonen Lena / SDP / Aura, ..., Susi Jyrki / LIIKE / Vemo (3569)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 26. 12wl -- Kandidater efter röstningsområde i röstningsområdealvalet Satakunta valkrets, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1501184 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Eura / Totalt, Eura / Eura (001), Eura / Kauttua (002), Eura / Kiukainen (003), ..., Ulvsby / Kullaa (004) (82)
  3. Kandidatens nummer: Aro Tanja / SDP / Eura, Arvola Hannu / SDP / Eura, Haavisto Pirjo / SDP / Eura, Helander-Nieminen Eija / SDP / Eura, ..., Suni Cene / SIN / Ulvsby (1816)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 27. 12wm -- Kandidater efter röstningsområde i röstningsområdealvalet Tavastlands valkrets, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3555978 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Asikkala / Totalt, Asikkala / Vääksy (001), Asikkala / Länsi-Asikkala (002), Asikkala / Kalkkinen (003), ..., Ypäjä / R-omr 001 (001) (135)
  3. Kandidatens nummer: Ahola Pirjo / SDP / Asikkala, Järvinen Mirja / SDP / Asikkala, Mattila Yrjö / SDP / Asikkala, Mäkinen Hannu / SDP / Asikkala, ..., Syrjälä Matti / VÄNST / Ypäjä (2836)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 28. 12wn -- Kandidater efter röstningsområde i röstningsområdealvalet Birkalands valkrets, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5791363 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Ackas / Totalt, Ackas / Toijalan läntinen (001), Ackas / Toijalan itäinen (002), Ackas / Viiala (003), ..., Ylöjärvi / Kuru (011) (201)
  3. Kandidatens nummer: Ahola Sami / SDP / Ackas, Bister Salla / SDP / Ackas, Halmela-Taberman Hannele / SDP / Ackas, Halonen Arto / SDP / Ackas, ..., Grönlund Jorma / E200 / Ylöjärvi (3228)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 29. 12wp -- Kandidater efter röstningsområde i röstningsområdealvalet Sydöstra Finlands valkrets, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4979511 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Enonkoski / Totalt, Enonkoski / Enonkoski (001), Fredrikshamn / Totalt, Fredrikshamn / Alakaupunki (001), ..., Vederlax / Virojoki (003) (185)
  3. Kandidatens nummer: Karvinen Seppo / SDP / Enonkoski, Kylliäinen Heikki / SDP / Enonkoski, Laitinen Marja / SDP / Enonkoski, Loikkanen Maria / SDP / Enonkoski, ..., Ikonen Lea / VÄNST / Vederlax (2999)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 30. 12wq -- Kandidater efter röstningsområde i röstningsområdealvalet Savolax-Karelens valkrets, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5925809 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Heinävesi / Totalt, Heinävesi / Etelä-Heinävesi (001), Heinävesi / Pohjois-Heinävesi (002), Idensalmi / Totalt, ..., Vieremä / Vieremä (001) (191)
  3. Kandidatens nummer: Hiltunen Ari / SDP / Heinävesi, Hokka Mervi / SDP / Heinävesi, Hottinen Timo / SDP / Heinävesi, Hyrkäs Janne / SDP / Heinävesi, ..., Väisänen Ari / VYL1 / Vieremä (3476)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 31. 12vr -- Kandidaterna efter kommun i kommunalvalet Helsingfors valkrets, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 314603 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kandidatens nummer: Razmyar Nasima / SDP / Helsingfors, Aaltonen Jaana / SDP / Helsingfors, Ahde Hilkka / SDP / Helsingfors, Ahmed Mahad / SDP / Helsingfors, ..., Tiainen Pekka / E1164 / Helsingfors (1163)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 32. 12wr -- Kandidater efter röstningsområde i röstningsområdealvalet Vasa valkrets, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9074292 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Alajärvi / Totalt, Alajärvi / Itäinen (001), Alajärvi / Läntinen (002), Alajärvi / Eteläinen (003), ..., Etseri / Ähtäri (001) (273)
  3. Kandidatens nummer: Hakala Harri / SDP / Alajärvi, Matintupa Jukka Pekka / SDP / Alajärvi, Tiistola Jorma / SDP / Alajärvi, Eronen Kai / SAF / Alajärvi, ..., Viita-aho Liivia / KD / Etseri (3850)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 33. 12vs -- Kandidaterna efter röstningsområde i kommunalvalet Helsingfors valkrets, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1880881 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Helsingfors / Totalt, Helsingfors / Kronohagen A (001A), Helsingfors / Kronohagen B (002A), Helsingfors / Gardesstaden (003A), ..., Helsingfors / R-omr 090A (090A) (166)
  3. Kandidatens nummer: Razmyar Nasima / SDP / Helsingfors, Aaltonen Jaana / SDP / Helsingfors, Ahde Hilkka / SDP / Helsingfors, Ahmed Mahad / SDP / Helsingfors, ..., Tiainen Pekka / E1164 / Helsingfors (1163)
  4. Uppgifter: Förhandsröster, Röstetal totalt, Andel av röster %, (3)


 34. 12ws -- Kandidater efter röstningsområde i röstningsområdealvalet Mellersta Finlands valkrets, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1962133 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Hankasalmi / Totalt, Hankasalmi / Asema (001), Hankasalmi / Kirkonkylä (002), Hankasalmi / Niemisjärvi (003), ..., Äänekoski / Sumiainen (006) (101)
  3. Kandidatens nummer: Flink Erkki / SDP / Hankasalmi, Haapanen Jarno / SDP / Hankasalmi, Pöyhönen Varpu / SDP / Hankasalmi, Repo Esko / SDP / Hankasalmi, ..., Vesalainen Mika / KD / Äänekoski (1991)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 35. 12wt -- Kandidater efter röstningsområde i röstningsområdealvalet Uleåborgs valkrets, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6324375 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Alavieska / Totalt, Alavieska / Kirkonkylä (001), Haapajärvi / Totalt, Haapajärvi / Haapajärvi (001), ..., Ylivieska / Pohjoinen (002) (207)
  3. Kandidatens nummer: Vesanen Ari / SDP / Alavieska, Havisto Janne / SAF / Alavieska, Honkala Risto / SAF / Alavieska, Huhtala Lauri / SAF / Alavieska, ..., Yrttiaho Vesa / KD / Ylivieska (3451)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 36. 12wu -- Kandidater efter röstningsområde i röstningsområdealvalet Lapplands valkrets, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1703545 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Enontekis / Totalt, Enontekis / Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu (001), Enontekis / Kaaresuvanto (002), Enontekis / Kilpisjärvi (003), ..., Övertorneå / Raanujärvi (003) (104)
  3. Kandidatens nummer: Keskitalo Marko / SAF / Enontekis, Lyttinen Emilia / SAF / Enontekis, Tonteri Antti / SAF / Enontekis, Stoor Kari-Pekka / SAF / Enontekis, ..., Tiihonen Sirpa / YPL / Övertorneå (1694)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 37. 12wx -- Kommunalvalet uppgifter om röstning, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 521708 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Fasta Finland, 01 Helsingfors valkrets, Helsingfors / Totalt, Helsingfors / Kronohagen A (001A), ..., Övertorneå / Raanujärvi (003) (2160)
  3. Röstberättigades kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Röstberättigade, Röstande, Valdeltagande, Förhandsröstande, ..., Godkända förhandsröster (11)


 38. 12wy -- Kommunalvalet partiernas väljarstöd, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2661722 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Fasta Finland, 01 Helsingfors valkrets, Helsingfors / Totalt, Helsingfors / Kronohagen A (001A), ..., Övertorneå / Raanujärvi (003) (2160)
  3. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT, ..., Valmansföreningar (21)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antalet kandidater, Andel av kandidater, %, Röstetal totalt, Andel av röster %, ..., Andel av förhandsröster, % (6)


 39. 12wz -- Antal invalda och procentuella andelar efter parti och valkrets i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 165895 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Röstningsområde: Fasta Finland, 01 Helsingfors valkrets, Helsingfors / Totalt, 02 Nylands valkrets, ..., Övertorneå / Totalt (306)
  5. Uppgifter: Antal invalda, Andel av invalda, %, (2)


 40. 12x3 -- Partiernas röstetal, valdeltagande och antalet invalda ledamöter kommunvis och förändringen jämfört med föregående val i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 189069 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Valkrets och kommun: Fasta Finland, 01 Helsingfors valkrets, 091 Helsingfors, 02 Nylands valkrets, ..., 976 Övertorneå (306)
  3. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT, ..., Valmansföreningar (21)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, Antal invalda, ..., Invalda i föregående kommunalval (8)


 41. 12x4 -- Röstberättigade och röstande efter kön, godkända röstsedlar, förhandsröster och kasserade röstsedlar efter kommun i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 238845 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Valkrets och kommun: Fasta Finland, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 976 Övertorneå (343)
  3. Uppgifter om röstning: Områden, Röstberätt. Andel väljare, Röstberättigade män, Röstberättigade kvinnor, ..., Kasserade sedlar (29)
  4. Uppgifter: Röstande, Valdeltagande, Förhandsröstande, Förhandsröstningsprocenten, ..., Invalda i föregående kommunalval (6)


 42. 12xd -- Åldersfördelning bland de invalda efter kön och parti i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20522 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder på valdagen: Totalt, 18, 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  5. Uppgifter: Antal invalda, Fullmäktigeledamot, Riksdagsledamot, (3)


 43. 12xe -- Åldersfördelning bland de invalda efter kön valkretsvis i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15335 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Valkrets: Fasta Finland, Helsingfors valkrets, Nylands valkrets, Egentliga Finlands valkrets, ..., Lapplands valkrets (13)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder på valdagen: Totalt, 18, 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  5. Uppgifter: Antal invalda, Fullmäktigeledamot, Riksdagsledamot, (3)


 44. 12xf -- Valstatistik för kandidater efter parti och kommun och kön i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 430561 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Valkrets och kommun: Fasta Finland, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 976 Övertorneå (343)
  3. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT, ..., Valmansföreningar (21)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antalet kandidater, Andel av kandidater, %, Röstetal totalt, Andel av röster %, ..., Andel av invalda, % (6)


 45. 12xh -- Invalda enligt tidigare inval i fullmäktige efter kommuntyp, kön och parti i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13680 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Valkrets och kommun: Fasta Finland, (1)
  3. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT, ..., Valmansföreningar (21)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antal invalda, Fullmäktigeledamot, Riksdagsledamot, (3)


 46. 12xi -- Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18393 Ändrad senast: 20210713 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Valkerts och kommunform: Fasta Finland, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 133 Landsbygdskommuner (50)
  3. Uppgifter: Förkastade röstsedlar, I valkuvertet flera eller annat en röstsedel, Valkuvertet försett med obehörig anteckning, Såsom röstsedel har använts annat än en röstsedel som tryckts genom justitieministeriets försorg, ..., Blanka röstsedel (8)


 47. 12xj -- Förhandsväljare efter kön, förhandsröstningsställe och valkrets i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40206 Ändrad senast: 20210713 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Valkerts och kommunform: Fasta Finland, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 133 Landsbygdskommuner (50)
  3. Röstberättigades kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Almännä förhandsröstningsställen i hemlandet, Kommunalhus/stadshus, Bibliotek i köpcentrum, Bibliotek annanstans än i köpcentrum, ..., Brev (21)


 48. 12xq -- Personer som röstat på Finlands beskickningar utomlads och fartyg efter kön i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12791 Ändrad senast: 20210713 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstberättigades kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Röstningsställe: TOTALT, Representationer, Fartyg, EUROPA, ..., Australien (80)
  4. Uppgifter: Röstande, (1)


 49. 12xr -- Röstberättigade utlänningar och utlänningar som röstat efter valkrets och kön i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23050 Ändrad senast: 20210713 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstberättigades kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Valkerts och kommunform: Fasta Finland, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 133 Landsbygdskommuner (50)
  4. Uppgifter: Röstberättigade utlänningar, totalt, Röstberättigade utlänningar, övriga EU land, Röstberättigade utlänningar, Island och Norge, Röstberättigade utlänningar, annat land, ..., Utlänningar som röstat, annat land (8)


 50. 12xs -- Valmanföreningarnas namn, antalet röster, antalet kandidaterna och fullmäktigplatsen i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40269 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Valmansföreningarna: Fasta Finland / Totalt, Helsingfors valkrets / Totalt, Helsingfors / Totalt, Helsingfors / Asukkaiden Helsinki yhteislista, ..., Övertorneå / Ylitornion parhaaksi-yhteislista (231)
  3. Uppgifter: Antalet kandidater, Röstetal totalt, Antal invalda, (3)


 51. 12xv -- Kommunalvalet, analys, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 67534 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Parti: SAML, SDP, CENT, SAF, ..., Övriga partier och valmansföreningar (9)
  3. Valkrets: Fasta Finland, Helsingfors valkrets, Nylands valkrets, Egentliga Finlands valkrets, ..., Lapplands valkrets (13)
  4. Klassificeringsvariabel: Samlingspartiets väljarstöd stort, Samlingspartiets väljarstöd medelstort, Samlingspartiets väljarstöd litet, Sdp:s väljarstöd stort, ..., Låg arbetslöshet (42)
  5. Uppgifter: Väljarstöd %, Förändring i väljarstödet %, (2)


 52. 12xw -- Uppgifter om röstning efter landskap i kommonulavalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 91847 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Lansdskap och kommun: MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, Esbo, Helsingfors, ..., Muonio (312)
  3. Röstberättigades kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Röstberättigade, Röstande, Valdeltagande, Förhandsröstande, ..., Godkända förhandsröster (11)


 53. 12xz -- Väljarstödet för partierna efter landskap i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 399561 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Lansdskap och kommun: MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, Esbo, Helsingfors, ..., Muonio (312)
  3. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT, ..., Valmansföreningar (21)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antalet kandidater, Andel av kandidater, %, Röstetal totalt, Andel av röster %, ..., Andel av förhandsröster, % (6)


 54. 12y1 -- Antal invalda och prosentuella andelar efter parti och landskap i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 162359 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Lansdskap och kommun: MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, Esbo, Helsingfors, ..., Muonio (312)
  3. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT, ..., Valmansföreningar (21)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antal invalda, Andel av invalda, %, (2)


 55. 4.1. Kartmaterial efter röstningsområde i kommunalvalet 2017, Huvudstadsregionen.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 53403 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Röstningsområde: 091 001A Kronohagen A, 091 002A Kronohagen B, 091 003A Gardesstaden, 091 004A Kampen, ..., 235 003 3. Röstningsområdet (301)
  2. Antal: Valdeltagande, Det parti som fått mest röster, CENT-väljarstödet, SAML-väljarstödet, ..., Övriga-väljarstödet (11)


 56. 4.2. Kartmaterial efter röstningsområde i kommunalvalet 2017, Tammerfors.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17461 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Röstningsområde: 837 001 Tammerkoski, 837 002 Keskusta, 837 003 Kaakinmaa, 837 004 Santalahti, ..., 837 067 Terälahti (67)
  2. Antal: Valdeltagande, Det parti som fått mest röster, CENT-väljarstödet, SAML-väljarstödet, ..., Övriga-väljarstödet (11)


 57. 4.3. Kartmaterial efter röstningsområde i kommunalvalet 2017, Uleåborg.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15778 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Röstningsområde: 564 001 Pokkinen, 564 002 Vanhatulli, 564 003 Vaara, 564 004 Myllytulli, ..., 564 055 Salonpää (55)
  2. Antal: Valdeltagande, Det parti som fått mest röster, CENT-väljarstödet, SAML-väljarstödet, ..., Övriga-väljarstödet (11)


 58. 4.4. Kartmaterial efter röstningsområde i kommunalvalet 2017, Åbo.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16751 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Röstningsområde: 853 001 Gertruds ålderdomshem, 853 002 Kerttulin koulutalo, 853 003 Finska arbetarinstitutet, 853 004 Martin koulutalo, ..., 853 059 Kristliga institutet (49)
  2. Antal: Valdeltagande, Det parti som fått mest röster, CENT-väljarstödet, SAML-väljarstödet, ..., Övriga-väljarstödet (11)


 59. 4.5. Kartmaterial efter röstningsområde i kommunalvalet 2017, Jyväskylä.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12047 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Röstningsområde: 179 001 Kirkkopuisto, 179 002 Harju, 179 003 Puistotori, 179 004 Taulumäki, ..., 179 030 Korpilahti (30)
  2. Antal: Valdeltagande, Det parti som fått mest röster, CENT-väljarstödet, SAML-väljarstödet, ..., Övriga-väljarstödet (11)


 60. 4.6. Kartmaterial efter röstningsområde i kommunalvalet 2017, Lahtis.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11958 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Röstningsområde: 398 001 Keski-Lahti, 398 002 Keskusta, 398 003 Kartano, 398 004 Paavola, ..., 398 031 Nastonharju (31)
  2. Antal: Valdeltagande, Det parti som fått mest röster, CENT-väljarstödet, SAML-väljarstödet, ..., Övriga-väljarstödet (11)


 61. 4.7. Kartmaterial efter röstningsområde i kommunalvalet 2017, Kuopio.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15187 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Röstningsområde: 297 001 Väinölänniemen Tyvi, 297 002 Maljalahti, 297 004 Keskusta, 297 006 Valkeinen, ..., 297 100 Juankoski III (49)
  2. Antal: Valdeltagande, Det parti som fått mest röster, CENT-väljarstödet, SAML-väljarstödet, ..., Övriga-väljarstödet (11)


 62. 4.8. Kartmaterial efter röstningsområde i kommunalvalet 2017, Kouvola.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11010 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Röstningsområde: 286 001 Kaupungintalo, 286 002 Urheilupuisto, 286 003 Eskolanmäki, 286 004 Vahtero, ..., 286 023 Jaala (23)
  2. Antal: Valdeltagande, Det parti som fått mest röster, CENT-väljarstödet, SAML-väljarstödet, ..., Övriga-väljarstödet (11)


 63. 4.9. Kartmaterial efter röstningsområde i kommunalvalet 2017, Björneborg.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12750 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Röstningsområde: 609 001 Keskikaupunki ja Itätulli, 609 002 Teljä ja Malminpää, 609 003 ItäinenRiihiketo, Läntinen Riihiketo, 609 004 Isosanta ja Pormestarinluoto, ..., 609 031 Lavia (31)
  2. Antal: Valdeltagande, Det parti som fått mest röster, CENT-väljarstödet, SAML-väljarstödet, ..., Övriga-väljarstödet (11)