Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12ip -- Godsmängden och transportarbetet i inrikes sjötrafik, månadsvis, 2016M01-2024M02

Välj variabler

Ja
2024-04-08
Fartygstrafikens godsmängd totalt:
Ton
Fartygstrafikens godsmängd vid kusten:
Ton
Fartygstrafikens godsmängd på insjöar:
Ton
Fartygstrafikens transportarbete totalt:
Tonkilometer
Fartygstrafikens transportarbete vid kusten:
Tonkilometer
Fartygstrafikens transportarbete på insjöar:
Tonkilometer
2024-05-08
2020-03-03
Statistikcentralen, inrikes sjötrafik
001_12ip_2024m02
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2016M01 , 2016M02 , 2016M03 ,

Valda 1 Totalt 98

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000