Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12iq -- Godsmängden och transportarbetet i inrikes sjötrafik, 1980-2024

Välj variabler

Ja
2024-04-08
Godsmängd totalt:
Ton
Fartygstrafikens godsmängd totalt:
Ton
Fartygstrafikens godsmängd vid kusten:
Ton
Fartygstrafikens godsmängd på insjöar:
Ton
Flottninges godsmängd:
Ton
Muddermassornas godsmängd:
Ton
Transportarbete totalt:
Tonkilometer
Fartygstrafikens transportarbete totalt:
Tonkilometer
Fartygstrafikens transportarbete vid kusten:
Tonkilometer
Fartygstrafikens transportarbete på insjöar:
Tonkilometer
Flottninges transportarbete:
Tonkilometer
Muddermassornas transportarbete:
Tonkilometer
2024-05-08
2020-03-03
Statistikcentralen, inrikes sjötrafik
001_12iq_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Godsmängd totalt , Fartygstrafikens godsmängd totalt , Fartygstrafikens godsmängd vid kusten ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1980 , 1981 , 1982 ,

Valda 1 Totalt 45

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000