Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12ir -- Fartygsanlöp i hamnarna i inrikes trafik, månadsvis, 2019M01-2024M02

Välj variabler

Ja
2024-04-08
Antal besök:
Antal
Netto:
nettovetoisuus
Brutto:
bruttovetoisuus
2024-05-08
2020-03-03
Statistikcentralen, inrikes sjötrafik
001_12ir_2024m02
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Ahkiolahti , Brändö ,

Valda 0 Totalt 59

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2019M01 , 2019M02 , 2019M03 ,

Valda 1 Totalt 62

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000