Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12iv -- Fartygsanlöp i hamnarna i inrikes trafik, 2019-2024

Välj variabler

Ja
2024-04-08
Antal besök:
Antal
Netto:
nettovetoisuus
Brutto:
bruttovetoisuus
2024-05-08
2020-03-03
Statistikcentralen, inrikes sjötrafik
001_12iv_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Ahkiolahti , Brändö ,

Valda 0 Totalt 59

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000