Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 113f -- Kostnadsindex för fastighetsunderhåll (2015=100) efter byggnadstyp, 2015Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15260 Ändrad senast: 20230317 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2022Q4 (32)
  2. Byggnadstyp: Totalindex, Flervåningsbostadshus, Kontorsbyggnad, Butiksbyggnad, ..., Daghem (8)
  3. Uppgifter: KIFU 2015=100, Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 2. 113i -- Kostnadsindex för fastighetsunderhåll (2015=100) efter kostnadspost, 2015Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16878 Ändrad senast: 20230317 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2022Q4 (32)
  2. Kostnadspost: Totalindex, Förvaltning, Användning och underhåll, Skötsel av utomhusområden, ..., Reparationer (11)
  3. Uppgifter: KIFU 2015=100, Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 3. 113l -- Kostnadsindex för fastighetsunderhåll (2015=100) efter byggnadstyp, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8523 Ändrad senast: 20230317 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Byggnadstyp: Totalindex, Flervåningsbostadshus, Kontorsbyggnad, Butiksbyggnad, ..., Daghem (8)
  3. Uppgifter: KIFU 2015=100, Årsförändring, %, (2)


 4. 113r -- Kostnadsindex för fastighetsunderhåll (2015=100) efter kostnadspost, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8934 Ändrad senast: 20230317 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Kostnadspost: Totalindex, Förvaltning, Användning och underhåll, Skötsel av utomhusområden, ..., Reparationer (11)
  3. Uppgifter: KIFU 2015=100, Årsförändring, %, (2)