Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13ng -- Bitumenindex, månadsuppgifter, 1990M01-2024M01

Välj variabler

Ja
2024-02-23
månadsförändring, %:
%
årsförändring, %:
%
Indextal:
pisteluku
2024-03-25
2022-05-19
Statistikcentralen, jordbyggnadskostnadsindex
001_13ng_2024m01
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990M01 , 1990M02 , 1990M03 ,

Valda 1 Totalt 409

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2020=100 , 2015=100 , 2010=100 ,

Valda 0 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Indextal

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållande till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3 betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.