Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 114s -- Betalninsgbalans, månadsvis, 2006M01-2024M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45610 Ändrad senast: 20240412 08.00

  1. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2024M02 (218)
  2. Betalningsbalanspost: CA Bytesbalans, KA Kapitalbalans, FA Finansiell balans, EO Felaktiga och oidentifierade poster, (4)
  3. Uppgifter: Netto, miljoner euro, Netto, 3 månaders glidande summa, miljoner euro, Netto, 12 månaders glidande summa, miljoner euro, Netto, 36 månaders glidande summa, miljoner euro, (4)


 2. 12gf -- Bytesbalans och kapitalbalans, månadsvis, 2006M01-2024M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 163932 Ändrad senast: 20240412 08.00

  1. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2024M02 (218)
  2. Betalningsbalanspost: CA Bytesbalans, GS Varor och tjänster, G Varor, S Tjänster, ..., KA Kapitalbalans (10)
  3. Uppgifter: Inkomster, miljoner euro, Utgifter, miljoner euro, Inkomster minus utgifter (netto), miljoner euro, Inkomster, 3 månaders glidande summa, miljoner euro, ..., Inkomster minus utgifter (netto), 36 månaders glidande summa, miljoner euro (12)


 3. 12gg -- Bytesbalans och kapitalbalans per region, kvartalsvis, 2006Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 801056 Ändrad senast: 20240315 08.00

  1. Betalningsbalanspost: CA Bytesbalans, GS Varor och tjänster, G Varor, S Tjänster, ..., KA Kapitalbalans (10)
  2. Land: Utlandet totalt, Övriga länder exkl. EU(27, 2020-), Övriga länder exkl. EU (28, 2013-2020), EU länder (27, 2020-), ..., Förenta staterna (USA) (53)
  3. Kvartal: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2023Q4 (72)
  4. Uppgifter: Inkomster, miljoner euro, Utgifter, miljoner euro, Inkomster minus utgifter (netto), miljoner euro, Inkomster, 4 kvartals glidande summa, miljoner euro, ..., Inkomster minus utgifter (netto), 4 kvartals glidande summa, miljoner euro (6)


 4. 12gi -- Finansiell balans, månadsvis, 2006M01-2024M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 467712 Ändrad senast: 20240412 08.00

  1. Funktionell kategori: Totalt, D Direktinvesteringar, P Portföljinvesteringar, O Övriga investeringar, ..., R Valutareserv (6)
  2. Instrument: F0 Finansiella tillgångar totalt, F229, F29, F3, F4, F61, F62, F64, F66, F8 Skuldinstrument (FDI), F3 Skuldebrev, F31 Kortfristiga skuldebrev, ..., F5 Aktier och andelar i placeringsfonder (6)
  3. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2024M02 (218)
  4. Uppgifter: Transaktioner, tillgångar, miljoner euro, Transaktioner, skulder, miljoner euro, Transaktioner, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro, Transaktioner, tillgångar, 3 månaders glidande summa, miljoner euro, ..., Transaktioner, tillgångar minus skulder (netto), 36 månaders glidande summa, miljoner euro (12)


 5. 12gj -- Finansiell balans och utlandsställning efter sektor och region, kvartalsvis, 2006Q1-2023Q4

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15149752 Ändrad senast: 20240315 08.00

  1. Sektor: S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S121 Centralbanken, S122 Övriga monetära finansinstitut, ..., S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer (17)
  2. Land: Utlandet totalt, Övriga länder exkl. EU(27, 2020-), Övriga länder exkl. EU (28, 2013-2020), EU länder (27, 2020-), ..., Förenta staterna (USA) (45)
  3. Kvartal: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2023Q4 (72)
  4. Funktionell kategori: Totalt, D Direktinvesteringar, P Portföljinvesteringar, O Övriga investeringar, ..., R Valutareserv (6)
  5. Uppgifter: Stock, tillgångar, miljoner euro, Stock, skulder, miljoner euro, Stock, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro, Transaktioner, tillgångar, miljoner euro, ..., Andra stockförändringar, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro (12)


 6. 12gk -- Finansiell balans och utlandsställning efter instrument, kvartalsvis, 2006Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 499399 Ändrad senast: 20240315 08.00

  1. Funktionell kategori: Totalt, D Direktinvesteringar, P Portföljinvesteringar, O Övriga investeringar, ..., R Valutareserv (6)
  2. Instrument: F0 Finansiella tillgångar totalt, F1 Monetärt guld och särskilda dragningsrätter, F2 Sedlar, mynt och inlåning, F3 Skuldebrev, ..., F89 Övriga obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter, exklusive handelskrediter och förskott (17)
  3. Uppgifter: Stock, tillgångar, miljoner euro, Stock, skulder, miljoner euro, Stock, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro, Transaktioner, tillgångar, miljoner euro, ..., Transaktioner, tillgångar minus skulder (netto), 4 kvartals glidande summa, miljoner euro (15)
  4. Kvartal: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2023Q4 (72)


 7. 12gl -- Utlänsk bruttoskuld, kvartalsvis, 2006Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 160340 Ändrad senast: 20240315 08.00

  1. Funktionell kategori: Totalt, D Direktinvesteringar, D1 Direktinvesteringar, skulder till direktinvesteringsföretag, D2 Direktinvesteringar, skulder till investerare, ..., SSSXD Alla funktionella kategorier utom direktinvesteringar (6)
  2. Instrument: F12, F2, F3, F4, F6, F8 Skuldinstrument (GFSM/PSDSG), F12 Särskilda dragningsrätter (SDR), F2 Sedlar, mynt och inlåning, F3 Skuldebrev, ..., F81 Handelskrediter och förskott (7)
  3. Maturitet: Totalt, S Kortvarig, L Långvarig, (3)
  4. Kvartal: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2023Q4 (72)
  5. Sektor: S1 Totala ekonomin, S11, S14, S15, S124-S129 Alla sektorer utom övriga monetära finansinstitut och offentliga samfund, S121 Centralbanken, S122 Övriga monetära finansinstitut, S13 Offentliga samfund (5)
  6. Uppgifter: Stock, skulder, miljoner euro, (1)


 8. 12gp -- Betalningsbalans- och utrikeshandelsindikatorer, kvartalsvis, 2006Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16698 Ändrad senast: 20240315 08.00

  1. Kvartal: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2023Q4 (72)
  2. Uppgifter: Bytesbalansens relation till kvartals-BNP, %, Import av varor och tjänster i relation till kvartals-BNP, %, Export av varor och tjänster i relation till kvartals-BNP, %, Nettoutlandsställnings relation till årlig BNP, %, Skuldinstrument F12, F2, F3, F4, F6, F8 (s.k. bruttoutlandskuld) i relation till årlig BNP, % (5)