Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

114s -- Betalninsgbalans, månadsvis, 2006M01-2024M02

Välj variabler

Ja
2024-04-12
Netto, miljoner euro:
Miljoner euro
Netto, 3 månaders glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
Netto, 12 månaders glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
Netto, 36 månaders glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
2024-05-13
2020-02-18
Statistikcentralen, betalningsbalans och utlandsställning
001_114s_2024m02
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 218

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Betalningsbalanspost

Maksutaseen ja ulkomaisen varallisuusaseman laadinnassa ja taulukoinnissa käytetty int_acc_item on periaatteessa osajoukko taloustoimista. Int_acc_item-luokat on siksi viety osaksi virallista PxPro-taloustoimiluokitusta taloustoimi_1_20180101 ja sitä hyödynnetään tietojen taulukoinnissa.