Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12gf -- Bytesbalans och kapitalbalans, månadsvis, 2006M01-2024M02

Välj variabler

Ja
2024-04-12
Inkomster, miljoner euro:
Miljoner euro
Utgifter, miljoner euro:
Miljoner euro
Inkomster minus utgifter (netto), miljoner euro:
Miljoner euro
Inkomster, 3 månaders glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
Inkomster, 12 månaders glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
Inkomster, 36 månaders glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
Utgifter, 3 månaders glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
Utgifter, 12 månaders glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
Utgifter, 36 månaders glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
Inkomster minus utgifter (netto), 3 månaders glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
Inkomster minus utgifter (netto), 12 månaders glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
Inkomster minus utgifter (netto), 36 månaders glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
2024-05-13
2020-02-05
Statistikcentralen, betalningsbalans och utlandsställning
001_12gf_2024m02
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Inkomster, miljoner euro , Utgifter, miljoner euro , Inkomster minus utgifter (netto), miljoner euro ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 218

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: CA Bytesbalans , GS Varor och tjänster , G Varor ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Betalningsbalanspost

Maksutaseen ja ulkomaisen varallisuusaseman laadinnassa ja taulukoinnissa käytetty int_acc_item on periaatteessa osajoukko taloustoimista. Int_acc_item-luokat on siksi viety osaksi virallista PxPro-taloustoimiluokitusta taloustoimi_1_20180101 ja sitä hyödynnetään tietojen taulukoinnissa.