Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12gg -- Bytesbalans och kapitalbalans per region, kvartalsvis, 2006Q1-2022Q4

Välj variabler

Ja
2023-03-15
Inkomster, miljoner euro:
Miljoner euro
Utgifter, miljoner euro:
Miljoner euro
Inkomster minus utgifter (netto), miljoner euro:
Miljoner euro
Inkomster, 4 kvartals glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
Utgifter, 4 kvartals glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
Inkomster minus utgifter (netto), 4 kvartals glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
2023-06-20
2020-02-05
Statistikcentralen, betalningsbalans och utlandsställning
001_12gg_2022q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: CA Bytesbalans , GS Varor och tjänster , G Varor ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Övriga länder exkl. EU(27, 2020-) , Övriga länder exkl. EU (28, 2013-2020) , EU länder (27, 2020-) ,

Valda 0 Totalt 48

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006Q1 , 2006Q2 , 2006Q3 ,

Valda 1 Totalt 68

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift

Betalningsbalanspost

Maksutaseen ja ulkomaisen varallisuusaseman laadinnassa ja taulukoinnissa käytetty int_acc_item on periaatteessa osajoukko taloustoimista. Int_acc_item-luokat on siksi viety osaksi virallista PxPro-taloustoimiluokitusta taloustoimi_1_20180101 ja sitä hyödynnetään tietojen taulukoinnissa.