Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12gi -- Finansiell balans, månadsvis, 2006M01-2024M02

Välj variabler

Ja
2024-04-12
Transaktioner, tillgångar, miljoner euro:
Miljoner euro
Transaktioner, skulder, miljoner euro:
Miljoner euro
Transaktioner, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro:
Miljoner euro
Transaktioner, tillgångar, 3 månaders glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
Transaktioner, tillgångar, 12 månaders glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
Transaktioner, tillgångar, 36 månaders glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
Transaktioner, skulder, 3 månaders glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
Transaktioner, skulder, 12 månaders glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
Transaktioner, skulder, 36 månaders glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
Transaktioner, tillgångar minus skulder (netto), 3 månaders glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
Transaktioner, tillgångar minus skulder (netto), 12 månaders glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
Transaktioner, tillgångar minus skulder (netto), 36 månaders glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
2024-05-13
2020-02-05
Statistikcentralen, betalningsbalans och utlandsställning
001_12gi_2024m02
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Transaktioner, tillgångar, miljoner euro , Transaktioner, skulder, miljoner euro , Transaktioner, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro ,

Valda 1 Totalt 12

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 218

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift