Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12gk -- Finansiell balans och utlandsställning efter instrument, kvartalsvis, 2006Q1-2023Q4

Välj variabler

Ja
2024-03-15
Stock, tillgångar, miljoner euro:
Miljoner euro
Stock, skulder, miljoner euro:
Miljoner euro
Stock, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro:
Miljoner euro
Transaktioner, tillgångar, miljoner euro:
Miljoner euro
Transaktioner, skulder, miljoner euro:
Miljoner euro
Transaktioner, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro:
Miljoner euro
Värdeändringar, tillgångar, miljoner euro:
Miljoner euro
Värdeändringar, skulder, miljoner euro:
Miljoner euro
Värdeändringar, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro:
Miljoner euro
Andra stockförändringar, tillgångar, miljoner euro:
Miljoner euro
Andra stockförändringar, skulder, miljoner euro:
Miljoner euro
Andra stockförändringar, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro:
Miljoner euro
Transaktioner, tillgångar, 4 kvartals glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
Transaktioner, skulder, 4 kvartals glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
Transaktioner, tillgångar minus skulder (netto), 4 kvartals glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
2024-06-20
2020-02-05
Statistikcentralen, betalningsbalans och utlandsställning
001_12gk_2023q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Stock, tillgångar, miljoner euro , Stock, skulder, miljoner euro , Stock, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro ,

Valda 1 Totalt 15

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: F0 Finansiella tillgångar totalt , F1 Monetärt guld och särskilda dragningsrätter , F2 Sedlar, mynt och inlåning ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006Q1 , 2006Q2 , 2006Q3 ,

Valda 1 Totalt 72

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift kan inte förekomma
... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift