Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12gk -- Finansiell balans och utlandsställning efter instrument, kvartalsvis, 2006Q1-2022Q4

Välj variabler

Ja
2023-03-15
Stock, tillgångar, miljoner euro:
Miljoner euro
Stock, skulder, miljoner euro:
Miljoner euro
Stock, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro:
Miljoner euro
Transaktioner, tillgångar, miljoner euro:
Miljoner euro
Transaktioner, skulder, miljoner euro:
Miljoner euro
Transaktioner, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro:
Miljoner euro
Värdeändringar, tillgångar, miljoner euro:
Miljoner euro
Värdeändringar, skulder, miljoner euro:
Miljoner euro
Värdeändringar, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro:
Miljoner euro
Andra stockförändringar, tillgångar, miljoner euro:
Miljoner euro
Andra stockförändringar, skulder, miljoner euro:
Miljoner euro
Andra stockförändringar, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro:
Miljoner euro
Transaktioner, tillgångar, 4 kvartals glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
Transaktioner, skulder, 4 kvartals glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
Transaktioner, tillgångar minus skulder (netto), 4 kvartals glidande summa, miljoner euro:
Miljoner euro
2023-06-20
2020-02-05
Statistikcentralen, betalningsbalans och utlandsställning
001_12gk_2022q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Stock, tillgångar, miljoner euro , Stock, skulder, miljoner euro , Stock, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro ,

Valda 1 Totalt 15

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: F0 Finansiella tillgångar totalt , F1 Monetärt guld och särskilda dragningsrätter , F2 Sedlar, mynt och inlåning ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006Q1 , 2006Q2 , 2006Q3 ,

Valda 1 Totalt 68

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift