Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12gl -- Utlänsk bruttoskuld, kvartalsvis, 2006Q1-2022Q4

Välj variabler

Ja
2023-03-15
Stock, skulder, miljoner euro:
Miljoner euro
2023-06-20
2020-02-05
Statistikcentralen, betalningsbalans och utlandsställning
001_12gl_2022q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: F12, F2, F3, F4, F6, F8 Skuldinstrument (GFSM/PSDSG) , F12 Särskilda dragningsrätter (SDR) , F2 Sedlar, mynt och inlåning ,

Valda 0 Totalt 7

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006Q1 , 2006Q2 , 2006Q3 ,

Valda 1 Totalt 68

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift