Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12gl -- Utlänsk bruttoskuld, kvartalsvis, 2006Q1-2023Q3

Välj variabler

Ja
2023-12-18
Stock, skulder, miljoner euro:
Miljoner euro
2024-03-15
2020-02-05
Statistikcentralen, betalningsbalans och utlandsställning
001_12gl_2023q3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: F12, F2, F3, F4, F6, F8 Skuldinstrument (GFSM/PSDSG) , F12 Särskilda dragningsrätter (SDR) , F2 Sedlar, mynt och inlåning ,

Valda 0 Totalt 7

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006Q1 , 2006Q2 , 2006Q3 ,

Valda 1 Totalt 71

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift kan inte förekomma
... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift