Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12gp -- Betalningsbalans- och utrikeshandelsindikatorer, kvartalsvis, 2006Q1-2022Q4

Välj variabler

Ja
2023-03-15
Bytesbalansens relation till kvartals-BNP, %:
%
Import av varor och tjänster i relation till kvartals-BNP, %:
%
Export av varor och tjänster i relation till kvartals-BNP, %:
%
Nettoutlandsställnings relation till årlig BNP, %:
%
Skuldinstrument F12, F2, F3, F4, F6, F8 (s.k. bruttoutlandskuld) i relation till årlig BNP, %:
%
2023-06-20
2020-02-05
Statistikcentralen, betalningsbalans och utlandsställning
001_12gp_2022q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006Q1 , 2006Q2 , 2006Q3 ,

Valda 1 Totalt 68

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000