Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11lm -- Månatliga hotelkapacitet och övernattningar kommunvis, 1995M01-2022M12*

Välj variabler

Statistics Finland Transport and tourism Phone: +358 029 551 2984 Email:liikenne.matkailu@stat.fi Statistics homepage: http://www.stat.fi/til/matk/index_en.
Ja
2023-01-26
Inkvarteringsanläggningar, antal:
lkm
Rum, antal:
lkm
Kapacitetsutnyttjande av rum, %:
%
Genomsnittligt rumspris:
eur
Bäddar, antal:
lkm
Kapacitetsutnyttjande av bäddar, %:
%
Medelpris för övernattning:
eur
RevPar, EUR:
eur
Övernattningar, antal:
lkm
2023-02-24
2020-02-26
Statistikcentralen, inkvarteringsstatistik
001_11lm_2022m12
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Inkvarteringsanläggningar, antal , Rum, antal , Kapacitetsutnyttjande av rum, % ,

Valda 1 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Esbo , Helsingfors , Enare ,

Valda 0 Totalt 20

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valda 1 Totalt 336

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas

Månad

* preliminär uppgift

Månad

2022M01*

* preliminär uppgift

2022M02*

* preliminär uppgift

2022M03*

* preliminär uppgift

2022M04*

* preliminär uppgift

2022M05*

* preliminär uppgift

2022M06*

* preliminär uppgift

2022M07*

* preliminär uppgift

2022M08*

* preliminär uppgift

2022M09*

* preliminär uppgift

2022M10*

* preliminär uppgift

2022M11*

* preliminär uppgift

2022M12*

* preliminär uppgift

Uppgifter

RevPar, EUR

Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.