Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11al -- Första registreringar av fordon, 2001-2024

Välj variabler

Ja
2024-04-05
Antal:
Antal
2018-09-19
Statistikcentralen, första registreringar av motorfordon
001_11al_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla bilar , Personbilar , Paketbilar ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: FASTLANDS-FINLAND , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2001 , 2002 , 2003 ,

Valda 1 Totalt 24

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Årssumman för det senaste statistikåret omfattar första registreringarna för januari ända till den senaste statistikmånaden.

Fordonsklass

Fordonsklass

Landskap

Fordonens hemlandskap

Uppgifter

Antal

Antal