Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11ar -- Första registreringar av fordon, månadsvis, 2001M01-2024M03

Välj variabler

Ja
2024-04-05
Antal:
Antal
2018-09-19
Statistikcentralen, första registreringar av motorfordon
001_11ar_2024m03
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla bilar , Personbilar , Paketbilar ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: FASTLANDS-FINLAND , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2001M01 , 2001M02 , 2001M03 ,

Valda 1 Totalt 279

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Fordonsklass

Fordonsklass

Landskap

Fordonens hemlandskap

Uppgifter

Antal

Antal