Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

121d -- Första registreringar av bilar efter drivkraft, användning och innehavare månadsvis, 2014M01-2024M03

Välj variabler

Ja
2024-04-05
Antal:
Antal
2019-05-14
Statistikcentralen, första registreringar av motorfordon
001_121d_2024m03
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: FASTLANDS-FINLAND , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Bensin , Diesel ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Privat trafik , Tillståndspliktig trafik ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Privatperson , Företag ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2014M01 , 2014M02 , 2014M03 ,

Valda 1 Totalt 123

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Fordonsklass

Fordonsklass

Landskap

Fordonens hemlandskap

Drivkraft

Fordons drivkraft

Användning

Användning i trafik

Innehavare

Innehavare av fordon

Uppgifter

Antal

Antal