Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11fu -- Producentprisindex för lantbruk (2015=100), kvartalsuppgifter, 2000Q1-2022Q3*

Välj variabler

Ja
2022-11-15
Producentprisindex för lantbruk (2015=100):
indextal
Producentprisindex för lantbruk kvartalsförändring (2015=100):
%
Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2015=100):
%
2022-12-15
2018-11-15
Statistikcentralen, producentprisindex för lantbruk
001_11fu_2022q3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000Q1 , 2000Q2 , 2000Q3 ,

Valda 1 Totalt 91

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) , 011000 Vete och spelt , 011100 Kvarnvete och spelt ,

Valda 0 Totalt 61

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Kvartal

* preliminär uppgift

Klassificering för producentprisindex för lantbruk

Klassificering

Kvartal

2022Q1*

* preliminär uppgift

2022Q2*

* preliminär uppgift

2022Q3*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Producentprisindex för lantbruk (2015=100)

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållandet till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3, betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.

Producentprisindex för lantbruk kvartalsförändring (2015=100)

Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.

Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2015=100)

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriset, dvs. inflation).