Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

132h -- Bruttonationalprodukt och -inkomst samt tillgång och efterfrågan, kvartalsvis, 1990Q1-2023Q2

Välj variabler

Ja
2023-09-18
Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad serie i löpande priser, miljoner euro:
Miljoner euro
Ursprunglig serie i löpande priser, miljoner euro:
Miljoner euro
Trendserie i löpande priser, miljoner euro:
Miljoner euro
Arbetsdagskorrigerad serie i löpande priser, miljoner euro:
Miljoner euro
Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad serie, referensår 2015, miljoner euro:
Miljoner euro
Ursprunglig serie, referensår 2015, miljoner euro:
Miljoner euro
Trendserie, referensår 2015, miljoner euro:
Miljoner euro
Arbetsdagskorrigerad serie, referensår 2015, miljoner euro:
Miljoner euro
Förändring av volym i säsongrensad och arbetsdagskorrigerad serie från föregående kvartal, %:
%
Förändring av volym i trendserie från föregående kvartal, %:
%
Förändring av volym i säsongrensad och arbetsdagskorrigerad serie från föregående år, %:
%
Förändring av volym i original serie från föregående år, %:
%
Förändring av volym i trendserie från föregående år, %:
%
Förändring av volym i arbetsdagskorrigerad serie från föregående år, %:
%
2023-11-30
2021-02-26
Statistikcentralen, nationalräkenskaper
001_132h_2023q2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad serie i löpande priser, miljoner euro , Ursprunglig serie i löpande priser, miljoner euro , Trendserie i löpande priser, miljoner euro ,

Valda 1 Totalt 14

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990Q1 , 1990Q2 , 1990Q3 ,

Valda 1 Totalt 134

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris , P51CK Kapitalförslitning, utgifter , D1K Ersättningar till anställda, utgifter ,

Valda 0 Totalt 57

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000