Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12yf -- Läroanstalternas undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen enligt utbildningens innehåll (utbildningsförvaltningens klassificering), 2019-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 110685 Ändrad senast: 20221201 08.00

  1. Läroanstaltstyp: Totalt, Yrkesläroanstalter, Specialyrkesläroanstalter, Särskilda yrkesläroanstalter, ..., Övriga läroanstalter (14)
  2. Utbildningsområde och utbildningens innehåll: SSS Totalt, 0 Allmän utbildning, 002 Grundläggande utbildning, 003 Gymnasieutbildning, ..., 999 Annan utbildning (86)
  3. År: 2019, 2020, 2021, (3)
  4. Utbildningstyp: Totalt, Övrig yrkesutbildning, utbildning som fördjupar eller kompletterar yrkeskompetensen, Övrig yrkesutbildning, utbildning som förbereder för yrkesuppgifter, Arbetskraftsutbildning, ..., Övriga utbildningar (9)
  5. Uppgifter: Undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen vid läroanstalter (h), (1)


 2. 12yh -- Undervisningstimmar och deltagare i vuxenutbildning som inte leder till examen vid läroanstalter, 2019-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16587 Ändrad senast: 20221201 08.00

  1. Läroanstaltstyp: Totalt, Yrkesläroanstalter, Specialyrkesläroanstalter, Särskilda yrkesläroanstalter, ..., Övriga läroanstalter (14)
  2. Utbildningstyp: Totalt, Övrig yrkesutbildning, utbildning som fördjupar eller kompletterar yrkeskompetensen, Övrig yrkesutbildning, utbildning som förbereder för yrkesuppgifter, Arbetskraftsutbildning, ..., Övriga utbildningar (9)
  3. År: 2019, 2020, 2021, (3)
  4. Uppgifter: Undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen vid läroanstalter (h), Deltagare i vuxenutbildning som inte leder till examen vid läroanstalter (antal), (2)