Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11c3 -- Studerande och examina i examensinriktad utbildning (utbildningskod), 2004-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4032752 Ändrad senast: 20230425 08.00

  1. Utbildning: SSS Totalt, 001101 Förskoleundervisning i grundskolan, 001102 Förskoleundervisning i daghem, 020075 Påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen, ..., 885601 Doktor i militärvetenskaper (1384)
  2. Utbildningssektor: Totalt, Förskoleundervisning, Grundläggande utbildning, Gymnasieutbildning, ..., Universitetsutbildning (7)
  3. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  4. Uppgifter: Nya studerande totalt, Nya studerande, kvinnor, Nya studerande, män, Studerande totalt, ..., Avlagda examina, män (9)


 2. 11c4 -- Studerande med främmande modersmål och utländska studerande i examensinriktad utbildning efter grundnivå, efter utbildningsområde och utbildningssektor, 2004-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 391353 Ändrad senast: 20230425 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (311)
  2. Utbildningssektor: Totalt, Grundläggande utbildning, Utbildning efter grundnivå totalt, Gymnasieutbildning, ..., Universitetsutbildning (7)
  3. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  4. Uppgifter: Studerande totalt, Utländsk studerande, Studerande med främmande språk som modersmål, (3)


 3. 11c5 -- Befolkningen och studerande och examina i examensinriktad utbildning efter grundnivå, efter utbildningsgrupp och ålder, 2004-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 564763 Ändrad senast: 20230425 08.00

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Utbildningsslag: Totalt, Perusopetus_sv, Aikuisten perusopetus_sv, Gymnasieutbildning, läroplan för unga, ..., Universitet, påbyggnadsutbildning (licentiat- och doktorsutbildning, specialiseringsutbildning för läkare) (11)
  3. Ålder: Totalt, 16, 17, 18, ..., 70 - (57)
  4. Uppgifter: Befolkning totalt, Befolkning, kvinnor, Befolkning, män, Nya studerande totalt, ..., Avlagda examina, kvinnor (12)


 4. 12dc -- Studerande och examina i examensinriktad utbildning efter område och utbildningsområde (Nationella utbildningsklassificeringen), 2000-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 56783877 Ändrad senast: 20230425 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (312)
  3. Utbildningsområden: Totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De konstnärliga områdena, ..., Okända (31)
  4. Utbildningsslag: Totalt, Utbildning på grundnivå, Grundläggande utbildning för vuxna, Gymnasieutbildning, läroplan för unga, ..., Universitet, påbyggnadsutbildning (licentiat- och doktorsutbildning, specialiseringsutbildning för läkare) (13)
  5. Uppgifter: Nya studerande totalt, Nya studerande, kvinnor, Nya studerande, män, Studerande totalt, ..., Avlagda examina, män (9)


 5. 133w -- Grundskolelever, 2020-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12374243 Ändrad senast: 20230425 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Utlandet (310)
  2. Läroanstaltens undervisningsspråk: Totalt, finska, svenska, finska/svenska, ..., Okänt (7)
  3. Årskurs: Totalt, Förskoleundervisning, Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen, Årskurs 1, ..., Påbyggnadsundervisning (13)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  5. Läroanstaltstyp: Totalt, Grundskolor, Specialskolor på grundskolenivå, Gymnasier, ..., Okänd (9)
  6. År: 2020, 2021, 2022, (3)
  7. Uppgifter: Elever totalt, (1)


 6. 133y -- Grundläggsutbildning för vuxna, 2020-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 112702 Ändrad senast: 20230425 08.00

  1. År: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Område: HELA LANDET, Esbo, Euraåminne, Forssa, ..., Äänekoski (64)
  3. Läroanstaltens undervisningsspråk: Totalt, finska, svenska, finska/svenska, (4)
  4. Läroanstaltstyp: Totalt, Grundskolor, Specialskolor på grundskolenivå, Gymnasier, ..., Medborgarinstitut (8)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  6. Uppgifter: Studenter inom grundläggande utbildning, totalt, (1)


 7. 135h -- Studerande inom gymnasieutbildning (Nationella utbildningsklassificeringen 2016), 2008-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 625188 Ändrad senast: 20230316 08.00

  1. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Utlandet (21)
  2. Gymnasieutbildning: Totalt, Gymnasiets hela lärokurs, IB-examen, Deutsche Internationale Abitur; Reifeprüfung, EB-examen (5)
  3. Utbildningens språk: Totalt, finska, svenska, engelska, ..., tyska (6)
  4. Läroanstaltstyp: Totalt, Gymnasier, Skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå, Yrkesläroanstalter, Folkhögskolor (5)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  7. Uppgifter: Studerande vid gymnasieutbildning (antal), Nya studerande vid gymnasieutbildning (antal), (2)


 8. 135i -- Personer som avlagt studentexamen, 2008-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 82674 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. Läroanstaltstyp: Totalt, Gymnasier, Skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå, Yrkesläroanstalter, Folkhögskolor (5)
  2. Utbildningens språk: Totalt, finska, svenska, (3)
  3. Termin då examen avlades: Totalt, Vår, Höst, (3)
  4. Ålder: Totalt, 17, 18, 19, ..., 30 - (15)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  7. Uppgifter: Personer som avlagt studentexamen (avtal), (1)


 9. 135r -- Studerande och examina i yrkesutbildning, 2019-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 36185448 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. Utbildningsslag: Totalt, Yrkesinriktad grundexamen (omfattar inte utbildningsavtals- eller läroavtalsperioder), Yrkesexamen (omfattar inte utbildningsavtals- eller läroavtalsperioder), Specialyrkesexamen (omfattar inte utbildningsavtals- eller läroavtalsperioder), ..., Specialyrkesexamen (omfattar läroavtalsperioder) (13)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, 32 Yrkesutbildning, 33 Yrkesexamen, 41 Specialyrkesexamen, (4)
  3. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  4. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (22)
  5. Ålder då studierna inleddes: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., Okänd (12)
  6. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  7. År: 2019, 2020, 2021, (3)
  8. Uppgifter: Nya studerande i yrkesutbildning (antal), Nya studerande i yrkesutbildning 20.9. (antal), Studerande i yrkesutbildning (antal), Studerande i yrkesutbildning 20.9. (antal), Examina i yrkesutbildning (antal) (5)


 10. 136b -- Studerande och examina vid universitet (Nationella utbildningsklassificeringen 2016), 2001-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 895455 Ändrad senast: 20230511 08.00

  1. År: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2022 (22)
  2. Universitet: Universitet total, Konstuniversitet, Åbo universitet, Östra Finlands universitet, ..., Försvarshögskolan (15)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  4. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Okända (12)
  5. Utbildningsnivå: Totalt, 63 Lägre högskoleexamen, 72 Högre högskoleexamen, 73 Specialiseringsutbildning för läkare, ..., 82 Doktorsexamen (6)
  6. Uppgifter: Nya universitetsstuderande, totalt, Universitetsstuderande, totalt, Universitetsexamina, totalt, (3)


 11. 136c -- Studerande och examina vid universitet (utbildningskod), 2001-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 36043583 Ändrad senast: 20230511 08.00

  1. År: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2022 (22)
  2. Universitet: Universitet total, Konstuniversitet, Åbo universitet, Östra Finlands universitet, ..., Försvarshögskolan (15)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  4. Utbildningsnivå: Totalt, 63 Lägre högskoleexamen, 72 Högre högskoleexamen, 73 Specialiseringsutbildning för läkare, ..., 82 Doktorsexamen (6)
  5. Utbildning: SSS Totalt, 612101 Ped. kand., lärare inom småbarnspedagogik; Ped. kand. (lägre), barnträdgårdslärare, 612102 Ped. kand. (lägre), klasslärare (inte lärarbehörighet), 612103 Ped. kand. (lägre), speciallärare (inte lärarbehörighet), ..., 885601 Doktor i militärvetenskaper (561)
  6. Uppgifter: Nya universitetsstuderande, totalt, Universitetsstuderande, totalt, Universitetsexamina, totalt, (3)


 12. 136d -- Universitetsstuderande, -examina och nya universitetsstuderande (inskrivning vid universitetet), 2001-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1280974 Ändrad senast: 20230511 08.00

  1. År: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2022 (22)
  2. Universitet: Universitet total, Konstuniversitet, Åbo universitet, Östra Finlands universitet, ..., Försvarshögskolan (15)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  4. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Okända (12)
  5. Utbildningsnivå: Totalt, 63 Lägre högskoleexamen, 72 Högre högskoleexamen, 73 Specialiseringsutbildning för läkare, ..., 82 Doktorsexamen (6)
  6. Uppgifter: Nya universitetsstuderande, totalt, Universitetsstuderande, totalt, Universitetsexamina, totalt, (3)


 13. 137s -- Studerande och personer som genomgått utbildning inom handledande och förberedande utbildningar för utbildning på andra stadiet, 2020-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 52948 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 2020, 2021, (2)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK19 Lappland (19)
  4. Ålder: Totalt, 15, 16, 17, ..., 45 - (14)
  5. Utbildning: Totalt, Utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA), Utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA), Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA), (4)
  6. Uppgifter: Studerande, Personen som genomgått utbildning, (2)


 14. 138c -- Elever, förskoleundervisning, 2020-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 75497 Ändrad senast: 20230425 08.00

  1. År: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Förskoleundervisning ordnad: Förskoleundervisning totalt, I samband med småbarnspedagogik, I samband med grundläggande utbildning, (3)
  3. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Utlandet (310)
  4. Ålder: Totalt, - 5, 6, 7 -, (4)
  5. Uppgifter: Elever totalt, (1)


 15. 13jk -- Av personer i läropliktsåldern vid andra läroanstalter än i grundskolan, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8122 Ändrad senast: 20230425 08.00

  1. År: 1990, 1995, 1996, 1997, ..., 2022 (29)
  2. Uppgifter: Elever som fått uppskov, I hemundervisning, Tillfälligt utomlands, Totalt, (4)


 16. 13jn -- Elever i grundläggande utbildning i slutet av vårterminen, 2021-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9153480 Ändrad senast: 20230425 08.00

  1. År: 2021, 2022, (2)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Utlandet (295)
  3. Läroanstaltens undervisningsspråk: Totalt, finska, svenska, finska/svenska, ..., Annat språk (6)
  4. Ägartyp: Totalt, Privat, Staten, Kommunen, Samkommun (5)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. Läroanstaltstyp: Totalt, Grundskolor, Specialskolor på grundskolenivå, Gymnasier, ..., Folkhögskolor (7)
  7. Årskurs: Totalt, Årskurs 1, Årskurs 2, Årskurs 3, ..., Påbyggnadsundervisning (11)
  8. Uppgifter: Elever totalt, (1)


 17. 13js -- Yrkeshögskolor, studerande och examina, 1995-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12529 Ändrad senast: 20230419 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  2. Uppgifter: Temporära yrkeshögskolor, Ordinarie yrkeshögskolor, Studerande, totalt, Studerande, kvinnor, ..., Avlagda examina, kvinnor (8)


 18. 13k5 -- Studerande vid yrkeshögskolor (Nationella utbildningsklassificeringen 2016), 2002-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26906355 Ändrad senast: 20230419 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. Yrkeshögskola: Totalt, Centria ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ..., Lab-ammattikorkeakoulu (25)
  3. Utbildningstyp: Utbildningstyp totalt, YH-examen, dagstudier, YH-examen, flerform, Högre yrkeshögskoleexamen, (4)
  4. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Utlandet (21)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  6. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  7. Uppgifter: Studerande, totalt, Nya studerande, totalt, Examina, totalt, (3)


 19. 13k9 -- Studerande vid yrkeshögskolor (utbildningskod), 2002-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20864853 Ändrad senast: 20230419 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. Yrkeshögskola: Totalt, Centria ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ..., Lab-ammattikorkeakoulu (25)
  3. Utbildningstyp: Utbildningstyp totalt, YH-examen, dagstudier, YH-examen, flerform, Högre yrkeshögskoleexamen, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  5. Utbildning: SSS Totalt, 611101 Musikpedagog (YH), 611201 Danslärare (YH), 621101 Artenom (YH), ..., 781901 Tradenom (högre YH), säkerhetsbranschen (181)
  6. Uppgifter: Studerande, totalt, Nya studerande, totalt, Examina, totalt, (3)


 20. 13nm -- Studerande inom gymnasieutbildning, studentexamina och internationella studentexamina, 2001-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13572 Ändrad senast: 20230316 08.00

  1. År: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2021 (21)
  2. Uppgifter: Läroanstalter som ger gymnasieutbildning, Studerande, totalt, Studerande, kvinnor, Studentexamina, totalt, ..., International Baccalaureate-examina (8)


 21. 13sn -- Studerande och examina i examensinriktad utbildning efter grundnivå, medborgarskap, kön, utbildningområde och utbildningsnivå, 2020-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9940537 Ändrad senast: 20230425 08.00

  1. År: 2020, 2021, (2)
  2. Utbildningssektor: Totalt, Förskoleundervisning och grundläggande utbildning, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, ..., Universitetsutbildning (6)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, 02 Småbarnspedagogik (3 år fyllda) och förskoleundervisning, 11 Grundläggande utbildning, årskurserna 1-6, 21 Grundläggande utbildning, årskurserna 7-9, ..., 82 Doktorsexamen (16)
  4. Utbildningsområden: SSS Totalt, 00 Allmänbildande utbildning, 01 De pedagogiska områdena, 02 De humanistiska och konstnärliga områdena, ..., 10 Tjänstebranschen (12)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. Medborgarskap: Totalt, Afghanistan, Nederländerna, Albanien, ..., Okänd (178)
  7. Uppgifter: Nya studerande totalt, Studerande totalt, Avlagda examina totalt, (3)


 22. 13sp -- Studerande och examina i examensinriktad utbildning efter grundnivå, språk, kön, utbildningsektor, utbildningområde och utbildningsnivå, 2020-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8405660 Ändrad senast: 20230425 08.00

  1. År: 2020, 2021, (2)
  2. Utbildningssektor: Totalt, Förskoleundervisning och grundläggande utbildning, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, ..., Universitetsutbildning (6)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, 02 Småbarnspedagogik (3 år fyllda) och förskoleundervisning, 11 Grundläggande utbildning, årskurserna 1-6, 21 Grundläggande utbildning, årskurserna 7-9, ..., 82 Doktorsexamen (16)
  4. Utbildningsområden: SSS Totalt, 00 Allmänbildande utbildning, 01 De pedagogiska områdena, 02 De humanistiska och konstnärliga områdena, ..., 10 Tjänstebranschen (12)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. Modersmål: Totalt, finska, svenska, samiska, ..., Okänt (150)
  7. Uppgifter: Nya studerande totalt, Studerande totalt, Avlagda examina totalt, (3)


 23. 13nc -- Personer som avlagt studentexamen, lång tidsserie, 1910-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12282 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 1910, 1920, 1930, 1940, ..., 2021 (58)
  2. Uppgifter: Totalt, Män, Män, %, Kvinnor, ..., I finskspråkiga utbildning (7)