Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13fy -- Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning, 2014-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17688455 Ändrad senast: 20240222 08.00

  1. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., Okänd (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, Handel, administration och juridik, ..., Tjänstebranschen (10)
  5. Studiestart: 3.5 år sedan, 4.5 år sedan, 5.5 år sedan, (3)
  6. Ålder vid startår: Totalt, 16, 17, 18, ..., 30 - (16)
  7. Uppgifter: Nya studerande, Påbörjad yrkesexamen avlagd, Påbörjad yrkesexamen avlagd, %, Annan yrkesexamen, ..., Ingen examen och inga studier, var annanstans, % (17)


 2. 13gr -- Studiegången för nya gymnasiestuderande, 2014-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 117460 Ändrad senast: 20240222 08.00

  1. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., Okänd (21)
  4. Studiestart: 3.5 år sedan, 4.5 år sedan, 5.5 år sedan, (3)
  5. Uppgifter: Nya studerande, Studentexamen, Studentexamen, %, Annan examen, ..., Ingen examen och inga studier, var annanstans, % (15)


 3. 13h1 -- Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning, 2014-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11952285 Ändrad senast: 20240222 08.00

  1. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., Okänd (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  5. Studiestart: 3.5 år sedan, 4.5 år sedan, 5.5 år sedan, 6.5 år sedan, ..., 8.5 år sedan (6)
  6. Utbildningstyp: Utbildningstyp totalt, YH-examen, dagstudier, YH-examen, flerform, Högre yrkeshögskoleexamen, (4)
  7. Uppgifter: Nya studerande, Påbörjad yrkeshögskoleexamen avlagd, Påbörjad yrkeshögskoleexamen avlagd, %, Annan yrkeshögskoleexamen, ..., Ingen examen och inga studier, var annanstans, % (21)


 4. 13h9 -- Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning (lägre or högre högskoleexamen), 2014-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2383763 Ändrad senast: 20240222 08.00

  1. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  5. Studiestart: 3.5 år sedan, 4.5 år sedan, 5.5 år sedan, 6.5 år sedan, ..., 8.5 år sedan (6)
  6. Uppgifter: Nya studerande, Lägre högskoleexamen, Lägre högskoleexamen, %, Högre högskoleexamen, ..., Ingen examen och inga studier, var annanstans, % (17)


 5. 13wf -- Genomströmningen inom målsatt tid efter utbildningssektor, 2014-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 764731 Ändrad senast: 20240222 08.00

  1. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. Utbildningssektor: Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, YH-examen, dagstudier, ..., Högre högskoleexamen (8)
  3. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., Okänd (21)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Utbildningsområden: Totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, ..., Tjänstebranschen (12)
  6. Uppgifter: Nya studerande, Personer som genomgått utbildning, Personer som genomgått utbildning, %, (3)


 6. 13wj -- Genomströmningen efter utbildningssektor och härkomst, 2014-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 262509 Ändrad senast: 20240222 08.00

  1. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. Utbildningssektor: Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, YH-examen, dagstudier, ..., Högre högskoleexamen (8)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Studiestart: 3.5 år sedan, 4.5 år sedan, 5.5 år sedan, 6.5 år sedan, 7.5 år sedan (5)
  5. Härkomst: Totalt, Personer med finländsk bakgrund totalt, Finländsk bakgrund, inrikes född, Finländsk bakgrund, utrikes född, ..., Okänd (8)
  6. Uppgifter: Nya studerande, Påbörjad examen inom utbildningssektorn avlagd, Påbörjad examen inom utbildningssektorn avlagd, %, Lägre eller annan examen inom samma utbildningssektor avlagd, ..., Examen inom någon annan utbildningssektor avlagd, % (7)