Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11qu -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå och utbildningsområde, 2007-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 61846 Ändrad senast: 20200312 08.00

  1. Utbildningsområden: Totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, ..., Tjänstebranschen (12)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkesexamen, ..., Doktorsexamen (13)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)
  5. Uppgifter: Studerande (antal), Sysselsatta studerande (antal), (2)


 2. 11qx -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå och bostadslandskap, 2008-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 86434 Ändrad senast: 20200312 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkesexamen, ..., Doktorsexamen (13)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  5. Uppgifter: Studerande (antal), Sysselsatta studerande (antal), (2)


 3. 11qy -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå och ålder, 2007-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 47903 Ändrad senast: 20200312 08.00

  1. Ålder: Totalt, 18, 19, 20, ..., 25 - (9)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkesexamen, ..., Doktorsexamen (13)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)
  5. Uppgifter: Studerande (antal), Sysselsatta studerande (antal), (2)


 4. 132x -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå och utbildningsområde, 2019-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27867 Ändrad senast: 20220317 08.00

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. År: 2019, 2020, (2)
  3. Utbildningsområden: Totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, ..., Okända (13)
  4. Utbildningsnivå: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkesexamen, ..., Doktorsexamen (12)
  5. Uppgifter: Studerande (antal), Sysselsatta studerande (antal), Sysselsatta studerande, %, (3)


 5. 132y -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå och bostadslandskap, 2019-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 36220 Ändrad senast: 20220317 08.00

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. År: 2019, 2020, (2)
  3. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., Okänd (21)
  4. Utbildningsnivå: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkesexamen, ..., Doktorsexamen (12)
  5. Uppgifter: Studerande (antal), Sysselsatta studerande (antal), Sysselsatta studerande, %, (3)


 6. 132z -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå och ålder, 2019-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22353 Ändrad senast: 20220317 08.00

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. År: 2019, 2020, (2)
  3. Ålder: Totalt, 18, 19, 20, ..., 25 - (9)
  4. Utbildningsnivå: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkesexamen, ..., Doktorsexamen (12)
  5. Uppgifter: Studerande (antal), Sysselsatta studerande (antal), Sysselsatta studerande, %, (3)