Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
  1. 13a7 -- Omsättning av produktkategorier per industri och kundgrupp, 2020-2021

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 73349 Ändrad senast: 20221221 08.00

    1. År: 2020, 2021, (2)
    2. Näringsgren och CPA: 494 Tjänster avseende vägtransport av gods och flyttjänster, Transporter av del- och hellast inom vägtrafiken, Tol 494, Vägtransport av styckegods, Tol 494, Vägtransport med tankbilar, Tol 494, ..., Andra produkter och tjänster, Tol 86 (204)
    3. Uppgifter: Omsättning, CPA-produktgruppens andel av industrins omsättning (%), BtoC/Försäljning för hushåll, BtoB/Försäljning till företagskunder, ..., Företagskundernas andel av omsättningen för CPA-produktgruppens omsättning (%) (6)