Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 111y -- Omsättning inom servicebranschen på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2023M01*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1357252 Ändrad senast: 20230314 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M01* (337)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variabel: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 2. 111z -- Omsättning inom servicebranschen på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 297847 Ändrad senast: 20230314 08.00

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2022Q4 (112)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variabel: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 112a -- Omsättning inom servicebranschen på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2022H2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 155849 Ändrad senast: 20230314 08.00

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2022H2 (56)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variabel: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 112b -- Omsättning inom servicebranschen på årsnivå (2015=100), 1995-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 84092 Ändrad senast: 20230314 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variabel: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 5. 12sl -- Revideringar i omsättning inom servicebranschen på månadsnivå (2015=100), 2019M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 152728 Ändrad senast: 20230314 08.00

  1. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2022M12 (48)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variabel: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, 1:a offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (9)


 6. 12sp -- Revideringar i omsättning inom servicebranschen på årsnivå (2015=100), 2019-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22209 Ändrad senast: 20230314 08.00

  1. År: 2019, 2020, 2021, (3)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variabel: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: Genomsnittet av revideringen av ursprunglig indexserie, %- enheter, Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av ursprunglig indexserie, %- enheter, Genomsnittet av revideringen av arbetsdagskorrigerad indexserie, %-enheter, Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av arbetsdagskorrigerad indexserie, %-enheter, ..., Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av säsongrensad indexserie, %-enheter (6)


 7. 137t -- Omsättning inom servicebranschen, preliminär data (2015=100), 1995M01-2023M01*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 67486 Ändrad senast: 20230314 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M01* (337)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, (1)
  3. Variabel: Omsättning, (1)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 8. 13m9 -- Revideringar i preliminär omsättning inom servicebranschen på månadsnivå (2015=100), 2021M02-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23754 Ändrad senast: 20230314 08.00

  1. Månad: 2021M02, 2021M03, 2021M04, 2021M05, ..., 2023M01 (24)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, (1)
  3. Variabel: Omsättning, (1)
  4. Uppgifter: Preliminär offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (12)