Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 111y -- Omsättning inom servicebranschen på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2023M12*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1404822 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M12* (348)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variable: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 2. 111z -- Omsättning inom servicebranschen på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 309592 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2023Q4 (116)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variable: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 112a -- Omsättning inom servicebranschen på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2023H2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 161672 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2023H2 (58)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variable: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 112b -- Omsättning inom servicebranschen på årsnivå (2015=100), 1995-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 87013 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2023 (29)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variable: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 5. 12sl -- Revideringar i omsättning inom servicebranschen på månadsnivå (2015=100), 2019M01-2023M11

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 182657 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2023M11 (59)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variable: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, 1:a offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (9)


 6. 12sp -- Revideringar i omsättning inom servicebranschen på årsnivå (2015=100), 2020-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22246 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. År: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variable: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: Genomsnittet av revideringen av ursprunglig indexserie, %- enheter, Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av ursprunglig indexserie, %- enheter, Genomsnittet av revideringen av arbetsdagskorrigerad indexserie, %-enheter, Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av arbetsdagskorrigerad indexserie, %-enheter, ..., Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av säsongrensad indexserie, %-enheter (6)


 7. 137t -- Omsättning inom servicebranschen, preliminär data (2015=100), 1995M01-2023M12*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 69182 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M12* (348)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, (1)
  3. Variable: Omsättning, (1)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 8. 13m9 -- Revideringar i preliminär omsättning inom servicebranschen på månadsnivå (2015=100), 2021M02-2023M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25717 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. Månad: 2021M02, 2021M03, 2021M04, 2021M05, ..., 2023M12 (35)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, (1)
  3. Variable: Omsättning, (1)
  4. Uppgifter: Preliminär offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (12)