Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 117d -- Producentprisindex för tjänster (2015=100), kvartalsuppgifter, 2015Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 199704 Ändrad senast: 20230724 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q2 (34)
  2. Produkter efter näringsgren (CPA 2015): Totalt, H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER, 49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem, 49.1 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik, ..., 96.04 Tjänster avseende kroppsvård (118)
  3. Tjänstens mottagare: Totalt (BtoAll), Tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), Tjänster till hushåll (BtoC), (3)
  4. Uppgifter: Indextal (2015=100), Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 2. 117f -- Producentprisindex för tjänster (2015=100), årsuppgifter, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 57240 Ändrad senast: 20230124 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Produkter efter näringsgren (CPA 2015): Totalt, H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER, 49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem, 49.1 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik, ..., 96.04 Tjänster avseende kroppsvård (117)
  3. Tjänstens mottagare: Totalt (BtoAll), Tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), Tjänster till hushåll (BtoC), (3)
  4. Uppgifter: Indextal (2015=100), Årsförändring, %, (2)


 3. 117v -- Producentprisindex för tjänster (2010=100), kvartalsuppgifter, 2010Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 79594 Ändrad senast: 20230724 08.00

  1. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2023Q2 (54)
  2. Näringsgren: Totalt, H Transport och magasinering (49-53), 49 Landtransport; transport i rörsystem, 491 Järnvägstransport, passagerartrafik, ..., 96011 Tvätteriverksamhet för företag (67)
  3. Uppgifter: Indextal (2010=100), Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 4. 117w -- Producentprisindex för tjänster (2010=100), årsuppgifter, 2010-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26832 Ändrad senast: 20230124 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Näringsgren: Totalt, H Transport och magasinering (49-53), 49 Landtransport; transport i rörsystem, 491 Järnvägstransport, passagerartrafik, ..., 96011 Tvätteriverksamhet för företag (62)
  3. Uppgifter: Indextal (2010=100), Årsförändring, %, (2)


 5. 117x -- Producentprisindex för tjänster (2005=100), kvartalsuppgifter, 2000Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 97842 Ändrad senast: 20230724 08.00

  1. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2023Q2 (94)
  2. Näringsgren: Totalt, H Transport och magasinering (49-53), 49 Landtransport; transport i rörsystem, 4932 Taxitrafik, ..., 96011 Tvätteriverksamhet för företag (51)
  3. Uppgifter: Indextal (2005=100), Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 6. 117y -- Producentprisindex för tjänster (2005=100), årsuppgifter, 2000-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29896 Ändrad senast: 20230124 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. Näringsgren: Totalt, H Transport och magasinering (49-53), 49 Landtransport; transport i rörsystem, 4932 Taxitrafik, ..., 96011 Tvätteriverksamhet för företag (51)
  3. Uppgifter: Indextal (2005=100), Årsförändring, %, (2)


 7. 11wg -- Producentprisindex för tjänster (2015=100), månadsuppgifter, 2017M01-2023M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 409699 Ändrad senast: 20230724 08.00

  1. Månad: 2017M01, 2017M02, 2017M03, 2017M04, ..., 2023M06 (78)
  2. Produkter efter näringsgren (CPA 2015): Totalt, H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER, 49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem, 49.1 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik, ..., 96.04 Tjänster avseende kroppsvård (118)
  3. Tjänstens mottagare: Totalt (BtoAll), Tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), Tjänster till hushåll (BtoC), (3)
  4. Uppgifter: Indextal (2015=100), Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)