Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

14d7 -- Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i presidentval, 2006-2024

Välj variabler

Ja
2024-02-20
Antal (st.):
Antal
2024-02-20
2024-02-06
Statistikcentralen, presidentval
001_14d7_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Urbana kommuner , Tätortskommuner ,

Valda 0 Totalt 53

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1 Kasserat totalt , 11 I valkuvertet flera eller annat en röstsedel , 12 Valkuvertet försett med obehörig anteckning ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Valkrets och kommunform

Valkretsindelningen anger hur de mandat som skall besättas genom allmänna val skall fördelas på olika områden.

Valkrets och kommunform

Riksdagsval:
För riksdagsval indelas landet i valkretsar utgående från landskapsindelningen. Fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna fastställs genom förordning av statsrådet. I vallagen stadgas att en av riksdagsledamöterna skall väljas från landskapet Ålands valkrets och att de övriga 199 platserna skall fördelas mellan de övriga valkretsarna i proportion till antalet invånare (finska medborgare).

Valkrets och kommunform

Övriga val:
Vid presidentval och Europaparlamentsval utgör landet en enda valkrets, och vid kommunalval utgör varje kommun en egen valkrets, varför någon fördelning av mandaten på olika områden inte görs. För den statistiska jämförbarhetens skull presenteras resultaten valkretsvis även för dessa val.