Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 116g -- Byggnaderna efter användningssyfte och byggnadsår, 2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 444910 Ändrad senast: 20240327 08.00

  1. År: 2023, (1)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Byggnadens användningssyfte (Byggnadsklassificering 2018): Totalt, 0110, 0111 Egnahems- och parhus, 0112 Radhus, 012 Flervåningshus, ..., 19 Övriga byggnader (17)
  4. Byggnadsår: Totalt, - 1920, 1921 - 1939, 1940 - 1959, ..., Okänd (12)
  5. Uppgifter: Byggnader (antal), Våningsyta (m2), (2)


 2. 116h -- Byggnader efter användningssyfte och värmekälla, 2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 319702 Ändrad senast: 20240327 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. År: 2023, (1)
  3. Byggnadens användningssyfte (Byggnadsklassificering 2018): Totalt, 0110, 0111 Egnahems- och parhus, 0112 Radhus, 012 Flervåningshus, ..., 19 Övriga byggnader (17)
  4. Byggnadens värmekälla: Totalt, Fjärr- eller regionvärme, Olja, gas, Elektricitet, ..., Annat eller okänt (8)
  5. Uppgifter: Byggnader (antal), Våningsyta (m2), (2)


 3. 116i -- Byggnader efter landskap och efter användningssyfte och värmekälla, 2005-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 492235 Ändrad senast: 20240327 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  3. Byggnadens värmekälla: Totalt, Fjärr- eller regionvärme, Olja, gas, Elektricitet, ..., Annat eller okänt (8)
  4. Byggnadens användningssyfte (Byggnadsklassificering 2018): Totalt, 0110, 0111 Egnahems- och parhus, 0112 Radhus, 012 Flervåningshus, ..., 19 Övriga byggnader (17)
  5. Uppgifter: Byggnader (antal), Våningsyta (m2), (2)


 4. 116j -- Antal fritidshus efter område, 1970-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 41886 Ändrad senast: 20240327 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. År: 1970, 1980, 1990, 1995, ..., 2023 (12)
  3. Uppgifter: Fritidshus (antal), (1)


 5. 116k -- Fritidshus efter byggnadsår, 2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37471 Ändrad senast: 20240327 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. År: 2023, (1)
  3. Byggnadsår: Totalt, - 1920, 1921 - 1939, 1940 - 1959, ..., 2020 - (11)
  4. Uppgifter: Fritidshus (antal), (1)


 6. 13ur -- Byggnaderna efter användningssyfte och byggnadsår, 2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 448867 Ändrad senast: 20240327 08.00

  1. Kvartal: 2023Q4, (1)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Byggnadens användningssyfte (Byggnadsklassificering 2018): Totalt, 0110, 0111 Egnahems- och parhus, 0112 Radhus, 012 Flervåningshus, ..., 19 Övriga byggnader (17)
  4. Byggnadsår: Totalt, - 1920, 1921 - 1939, 1940 - 1959, ..., Okänd (12)
  5. Uppgifter: Byggnader, Våningsyta av byggnader (kvadratmeter), (2)


 7. 13ut -- Färdigställda byggnader efter användningssyfte, 2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21799 Ändrad senast: 20240327 08.00

  1. Kvartal: 2023Q4, (1)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  3. Byggnadens användningssyfte (Byggnadsklassificering 2018): Totalt, 01 Bostadsbyggnader, 03 Affärsbyggnader, 04 Kontorsbyggnader, ..., 19 Övriga byggnader (14)
  4. Färdigställandekvartal: 2023Q1, 2023Q2, 2023Q3, 2023Q4, Totalt (5)
  5. Uppgifter: Färdigställda byggnader, Våningsyta av färdigställda byggnader (kvadratmeter), (2)