Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 116g -- Byggnaderna efter användningssyfte och byggnadsår, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 526209 Ändrad senast: 20220524 08.00

  1. Byggnadsår: Totalt, - 1920, 1921 - 1939, 1940 - 1959, ..., 2020 - (11)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. År: 2021, (1)
  4. Byggnadens användningssyfte: Totalt, 0110, 0111 Egnahems- och parhus, 0112 Radhus, 012 Flervåningshus, ..., 19 Övriga byggnader (17)
  5. Uppgifter: Byggnader (antal), Våningsyta (m2), (2)


 2. 116h -- Byggnader efter användningssyfte och värmekälla, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 390971 Ändrad senast: 20220524 08.00

  1. Byggnadens värmekälla: Totalt, Fjärr- eller regionvärme, Olja, gas, Elektricitet, ..., Annat eller okänt (8)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. År: 2021, (1)
  4. Byggnadens användningssyfte: Totalt, 0110, 0111 Egnahems- och parhus, 0112 Radhus, 012 Flervåningshus, ..., 19 Övriga byggnader (17)
  5. Uppgifter: Byggnader (antal), Våningsyta (m2), (2)


 3. 116i -- Byggnader efter landskap och efter användningssyfte och värmekälla, 2005-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 439607 Ändrad senast: 20220524 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  3. Byggnadens värmekälla: Totalt, Fjärr- eller regionvärme, Olja, gas, Elektricitet, ..., Annat eller okänt (8)
  4. Byggnadens användningssyfte: Totalt, 0110, 0111 Egnahems- och parhus, 0112 Radhus, 012 Flervåningshus, ..., 19 Övriga byggnader (17)
  5. Uppgifter: Byggnader (antal), Våningsyta (m2), (2)


 4. 116j -- Antal fritidshus efter område, 1970-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 44019 Ändrad senast: 20220524 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. År: 1970, 1980, 1990, 1995, ..., 2021 (10)
  3. Uppgifter: Fritidshus (antal), (1)


 5. 116k -- Fritidshus efter byggnadsår, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 43425 Ändrad senast: 20220524 08.00

  1. Byggnadsår: Totalt, - 1920, 1921 - 1939, 1940 - 1959, ..., 2020 - (11)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (309)
  3. År: 2021, (1)
  4. Uppgifter: Fritidshus (antal), (1)