Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 116g -- Byggnaderna efter användningssyfte och byggnadsår, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 423063 Ändrad senast: 20230329 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Byggnadens användningssyfte (Byggnadsklassificering 2018): Totalt, 0110, 0111 Egnahems- och parhus, 0112 Radhus, 012 Flervåningshus, ..., 19 Övriga byggnader (17)
  4. Byggnadsår: Totalt, - 1920, 1921 - 1939, 1940 - 1959, ..., 2020 - (11)
  5. Uppgifter: Byggnader (antal), Våningsyta (m2), (2)


 2. 116h -- Byggnader efter användningssyfte och värmekälla, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 393219 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. Byggnadens värmekälla: Totalt, Fjärr- eller regionvärme, Olja, gas, Elektricitet, ..., Annat eller okänt (8)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. År: 2022, (1)
  4. Byggnadens användningssyfte (Byggnadsklassificering 2018): Totalt, 0110, 0111 Egnahems- och parhus, 0112 Radhus, 012 Flervåningshus, ..., 19 Övriga byggnader (17)
  5. Uppgifter: Byggnader (antal), Våningsyta (m2), (2)


 3. 116i -- Byggnader efter landskap och efter användningssyfte och värmekälla, 2005-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 466711 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  3. Byggnadens värmekälla: Totalt, Fjärr- eller regionvärme, Olja, gas, Elektricitet, ..., Annat eller okänt (8)
  4. Byggnadens användningssyfte (Byggnadsklassificering 2018): Totalt, 0110, 0111 Egnahems- och parhus, 0112 Radhus, 012 Flervåningshus, ..., 19 Övriga byggnader (17)
  5. Uppgifter: Byggnader (antal), Våningsyta (m2), (2)


 4. 116j -- Antal fritidshus efter område, 1970-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 46511 Ändrad senast: 20230329 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. År: 1970, 1980, 1990, 1995, ..., 2022 (11)
  3. Uppgifter: Fritidshus (antal), (1)


 5. 116k -- Fritidshus efter byggnadsår, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 36766 Ändrad senast: 20230329 08.00

  1. Byggnadsår: Totalt, - 1920, 1921 - 1939, 1940 - 1959, ..., 2020 - (11)
  2. År: 2022, (1)
  3. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (309)
  4. Uppgifter: Fritidshus (antal), (1)


 6. 13ur -- Byggnaderna efter användningssyfte och byggnadsår, 2023Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 443607 Ändrad senast: 20231102 08.00

  1. Kvartal: 2023Q3, (1)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Byggnadens användningssyfte (Byggnadsklassificering 2018): Totalt, 0110, 0111 Egnahems- och parhus, 0112 Radhus, 012 Flervåningshus, ..., 19 Övriga byggnader (17)
  4. Byggnadsår: Totalt, - 1920, 1921 - 1939, 1940 - 1959, ..., Okänd (12)
  5. Uppgifter: Byggnader, Våningsyta av byggnader (kvadratmeter), (2)


 7. 13ut -- Färdigställda byggnader efter användningssyfte, 2023Q3*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20135 Ändrad senast: 20231102 08.00

  1. Kvartal: 2023Q3*, (1)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  3. Byggnadens användningssyfte (Byggnadsklassificering 2018): Totalt, 01 Bostadsbyggnader, 03 Affärsbyggnader, 04 Kontorsbyggnader, ..., 19 Övriga byggnader (14)
  4. Färdigställandekvartal: 2023Q1, 2023Q2, 2023Q3, Totalt, (4)
  5. Uppgifter: Färdigställda byggnader, Våningsyta av färdigställda byggnader (kvadratmeter), (2)