Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12fz -- Volymindex för nybyggnad (2015=100), 2000M01-2023M09

Välj variabler

Ja
2023-11-23
Volymindex (2015=100):
Indextal
Årsförändring (%):
%
Volymindex (2015=100), trend:
Indextal
2023-12-19
2020-03-24
Statistikcentralen, byggnads- och bostadsproduktion
001_12fz_2023m09
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000M01 , 2000M02 , 2000M03 ,

Valda 1 Totalt 285

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 01 Bostadsbyggnader , 02-19 Övriga byggnader utom bostadsbyggnader ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

I offentliggörandet för september 2023 revideras uppgifterna i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion mer än vanligt fr.o.m. uppgifterna för mars 2023. Detta beror på ett tekniskt problem som ledde till att uppgifter saknades i det material som levererades till Statistikcentralen. Det tilläggsmaterial som saknades har nu tagits med i statistikuppgifterna och tidigare publicerade statistikuppgifter har korrigerats.
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
. uppgift saknas

Användingssyfte

Byggnadens användningssyfte bestäms i enlighet med det ändamål för vilket största delen av byggnadens våningsyta används. Byggnadsklassificeringen presenteras i Statistikcentralens handbok Byggnadsklassificering 2018. Alla klasser i byggnadsklassificeringen har inte tagits med i Statistikcentralens byggnadsbestånd.