Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 118p -- Byggnadskostnadsindex efter kostnadsslag, månadsuppgifter, 1990M01-2023M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 196031 Ändrad senast: 20230316 08.00

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2023M02 (398)
  2. Bas år: 2021=100, 2015=100, 2010=100, 2005=100, ..., 1990=100 (7)
  3. Index: 0 Total index, 01 Arbetsinsatser, 02 Materialinsatser, 03 Tjänster, (4)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 2. 11na -- Byggnadskostnadsindex efter kostnadsslag, årsuppgifter, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21227 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Bas år: 2021=100, 2015=100, 2010=100, 2005=100, ..., 1990=100 (7)
  3. Index: 0 Total index, 01 Arbetsinsatser, 02 Materialinsatser, 03 Tjänster, (4)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 3. 11np -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2015=100, månadsuppgifter, 2015M01-2023M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26097 Ändrad senast: 20230316 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2023M02 (98)
  2. Index: 0 Total index, 01 Bostadsbyggande, 01.1 Bostadssmåhus, 01.2 Flervåningsbostadshus, ..., 02.2 Industri- och lagerbyggnad (7)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 4. 11nq -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2015=100, årsuppgifter, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7237 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Index: 0 Total index, 01 Bostadsbyggande, 01.1 Bostadssmåhus, 01.2 Flervåningsbostadshus, ..., 02.2 Industri- och lagerbyggnad (7)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 5. 11nr -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2010=100, månadsuppgifter, 2010M01-2023M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32437 Ändrad senast: 20230316 08.00

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2023M02 (158)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 6. 11ns -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2005=100, månadsuppgifter, 2005M01-2023M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 42393 Ändrad senast: 20230316 08.00

  1. Månad: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2023M02 (218)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 7. 11nt -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2005=100, årsuppgifter, 2005-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8089 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 8. 11nu -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2000=100, månadsuppgifter, 2000M01-2023M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 52241 Ändrad senast: 20230316 08.00

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2023M02 (278)
  2. Index: 0 Total index, 01 Radhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 9. 11nw -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1995=100, månadsuppgifter, 1995M01-2023M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 56604 Ändrad senast: 20230316 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M02 (338)
  2. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 10. 11nv -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2000=100, årsuppgifter, 2000-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8787 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. Index: 0 Total index, 01 Radhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 11. 11nx -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1995=100, årsuppgifter, 1995-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9014 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  2. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 12. 11ny -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1990=100, monthly data, 1990M01-2023M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 65532 Ändrad senast: 20230316 08.00

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2023M02 (398)
  2. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 13. 11nz -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1990=100, årsuppgifter, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9629 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 14. 11p3 -- Indexvillkor-delindex, månadsuppgifter, 1980M01-2023M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 172114 Ändrad senast: 20230316 08.00

  1. Månad: 1980M01, 1980M02, 1980M03, 1980M04, ..., 2023M02 (518)
  2. Bas år: 2000=100, 1995=100, 1990=100, 1980=100, (4)
  3. Index: Varor för byggnadstekniska arbeten, VVS varor, Elvaror utan hushållsapparater, Målningsvaror, (4)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 15. 11p4 -- Indexvillkor-delindex, årsuppgifter, 1980-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18625 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2022 (43)
  2. Bas år: 2000=100, 1995=100, 1990=100, 1980=100, (4)
  3. Index: Varor för byggnadstekniska arbeten, VVS varor, Elvaror utan hushållsapparater, Målningsvaror, (4)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 16. 11p5 -- Överlåtelsepriskoefficienter, månadsuppgifter, 1949M01-2023M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 99808 Ändrad senast: 20230316 08.00

  1. Månad: 1949M01, 1949M02, 1949M03, 1949M04, ..., 2023M02 (890)
  2. Överlåtelsepriskoefficient: Överlåtelsepriskoefficient, (1)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 17. 11p9 -- Överlåtelsepriskoefficienter, årsuppgifter, 1949-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11356 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 1949, 1950, 1951, 1952, ..., 2022 (74)
  2. Överlåtelsepriskoefficient: Överlåtelsepriskoefficient, (1)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 18. 11x2 -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2010=100, årsuppgifter, 2010-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7371 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 19. 13ft -- Byggnadskostnadsindex efter benämning på insats 2021=100, månadsuppgifter, 2021M01-2023M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25471 Ändrad senast: 20230316 08.00

  1. Månad: 2021M01, 2021M02, 2021M03, 2021M04, ..., 2023M02 (26)
  2. Index: 0 TOTALINDEX, 01 ARBETSINSATSER, 02 MATERIALINSATSER, 02.1 OMRÅDE, ..., 03.2.2 Anslutningsavgifter (34)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 20. 13fu -- Byggnadskostnadsindex efter benämning på insats 2021=100, årsuppgifter, 2021-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10259 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 2021, 2022, (2)
  2. Index: 0 TOTALINDEX, 01 ARBETSINSATSER, 02 MATERIALINSATSER, 02.1 OMRÅDE, ..., 03.2.2 Anslutningsavgifter (34)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 21. 13fx -- Bostadsbyggande, månadsuppgifter, 2015M01-2023M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 125478 Ändrad senast: 20230316 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2023M02 (98)
  2. Index: 0 Totalindexet för bostadsbyggande, 01 Nybyggnad av bostadsbyggnader, 01.1 Småhus, 01.2 Flervåningshus, ..., 02.2.2.11 Gårdsområde av flervåningshus (34)
  3. Bas år: 2021=100, 2015=100, (2)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 22. 13fz -- Bostadsbyggande, årsuppgifter, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19549 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Index: 0 Totalindexet för bostadsbyggande, 01 Nybyggnad av bostadsbyggnader, 01.1 Småhus, 01.2 Flervåningshus, ..., 02.2.2.11 Gårdsområde av flervåningshus (34)
  3. Bas år: 2021=100, 2015=100, (2)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 23. 13g5 -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2021=100, månadsuppgifter, 2021M01-2023M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11292 Ändrad senast: 20230316 08.00

  1. Månad: 2021M01, 2021M02, 2021M03, 2021M04, ..., 2023M02 (26)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadsbyggande, 01.1 Småhus, 01.2 Flervåningshus, ..., 02.2 Industri- och lagerbyggnad (7)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 24. 13g7 -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2021=100, årsuppgifter, 2021-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6237 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 2021, 2022, (2)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadsbyggande, 01.1 Småhus, 01.2 Flervåningshus, ..., 02.2 Industri- och lagerbyggnad (7)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 25. 13g8 -- Byggnadskostnadsindex, totalindex, månadsdata, 1951M01-2023M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 210112 Ändrad senast: 20230316 08.00

  1. Månad: 1951M01, 1951M02, 1951M03, 1951M04, ..., 2023M02 (866)
  2. Bas år: 2021=100, 2015=100, 2010=100, 2005=100, ..., 1951=100 (11)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 26. 13g9 -- Byggnadskostnadsindex, totalindex, årsuppgifter, 1922-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28155 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 1922, 1923, 1924, 1925, ..., 2022 (101)
  2. Bas år: 2021=100, 2015=100, 2010=100, 2005=100, ..., 1935=100 (12)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)