Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 118p -- Byggnadskostnadsindex efter kostnadsslag, månadsuppgifter, 1990M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 200151 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2023M08 (404)
  2. Bas år: 2021=100, 2015=100, 2010=100, 2005=100, ..., 1990=100 (7)
  3. Index: 0 Total index, 01 Arbetsinsatser, 02 Materialinsatser, 03 Tjänster, (4)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 2. 11na -- Byggnadskostnadsindex efter kostnadsslag, årsuppgifter, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21227 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Bas år: 2021=100, 2015=100, 2010=100, 2005=100, ..., 1990=100 (7)
  3. Index: 0 Total index, 01 Arbetsinsatser, 02 Materialinsatser, 03 Tjänster, (4)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 3. 11np -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2015=100, månadsuppgifter, 2015M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28117 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2023M08 (104)
  2. Index: 0 Total index, 01 Bostadsbyggande, 01.1 Bostadssmåhus, 01.2 Flervåningsbostadshus, ..., 02.2 Industri- och lagerbyggnad (7)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 4. 11nq -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2015=100, årsuppgifter, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7237 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Index: 0 Total index, 01 Bostadsbyggande, 01.1 Bostadssmåhus, 01.2 Flervåningsbostadshus, ..., 02.2 Industri- och lagerbyggnad (7)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 5. 11nr -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2010=100, månadsuppgifter, 2010M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 34257 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2023M08 (164)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 6. 11ns -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2005=100, månadsuppgifter, 2005M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 44206 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. Månad: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2023M08 (224)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 7. 11nt -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2005=100, årsuppgifter, 2005-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8089 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 8. 11nu -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2000=100, månadsuppgifter, 2000M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 54056 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2023M08 (284)
  2. Index: 0 Total index, 01 Radhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 9. 11nw -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1995=100, månadsuppgifter, 1995M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 58302 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M08 (344)
  2. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 10. 11nv -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2000=100, årsuppgifter, 2000-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8787 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. Index: 0 Total index, 01 Radhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 11. 11nx -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1995=100, årsuppgifter, 1995-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9014 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  2. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 12. 11ny -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1990=100, monthly data, 1990M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 67245 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2023M08 (404)
  2. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 13. 11nz -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1990=100, årsuppgifter, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9629 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 14. 11p3 -- Indexvillkor-delindex, månadsuppgifter, 1980M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 175081 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. Månad: 1980M01, 1980M02, 1980M03, 1980M04, ..., 2023M08 (524)
  2. Bas år: 2000=100, 1995=100, 1990=100, 1980=100, (4)
  3. Index: Varor för byggnadstekniska arbeten, VVS varor, Elvaror utan hushållsapparater, Målningsvaror, (4)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 15. 11p4 -- Indexvillkor-delindex, årsuppgifter, 1980-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18625 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2022 (43)
  2. Bas år: 2000=100, 1995=100, 1990=100, 1980=100, (4)
  3. Index: Varor för byggnadstekniska arbeten, VVS varor, Elvaror utan hushållsapparater, Målningsvaror, (4)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 16. 11p5 -- Överlåtelsepriskoefficienter, månadsuppgifter, 1949M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 101205 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. Månad: 1949M01, 1949M02, 1949M03, 1949M04, ..., 2023M08 (896)
  2. Överlåtelsepriskoefficient: Överlåtelsepriskoefficient, (1)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 17. 11p9 -- Överlåtelsepriskoefficienter, årsuppgifter, 1949-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11356 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. År: 1949, 1950, 1951, 1952, ..., 2022 (74)
  2. Överlåtelsepriskoefficient: Överlåtelsepriskoefficient, (1)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 18. 11x2 -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2010=100, årsuppgifter, 2010-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7371 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 19. 13ft -- Byggnadskostnadsindex efter benämning på insats 2021=100, månadsuppgifter, 2021M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30220 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. Månad: 2021M01, 2021M02, 2021M03, 2021M04, ..., 2023M08 (32)
  2. Index: 0 TOTALINDEX, 01 ARBETSINSATSER, 02 MATERIALINSATSER, 02.1 OMRÅDE, ..., 03.2.2 Anslutningsavgifter (34)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 20. 13fu -- Byggnadskostnadsindex efter benämning på insats 2021=100, årsuppgifter, 2021-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10259 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. År: 2021, 2022, (2)
  2. Index: 0 TOTALINDEX, 01 ARBETSINSATSER, 02 MATERIALINSATSER, 02.1 OMRÅDE, ..., 03.2.2 Anslutningsavgifter (34)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 21. 13fx -- Bostadsbyggande, månadsuppgifter, 2015M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 134124 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2023M08 (104)
  2. Index: 0 Totalindexet för bostadsbyggande, 01 Nybyggnad av bostadsbyggnader, 01.1 Småhus, 01.2 Flervåningshus, ..., 02.2.2.11 Gårdsområde av flervåningshus (34)
  3. Bas år: 2021=100, 2015=100, (2)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 22. 13fz -- Bostadsbyggande, årsuppgifter, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19549 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Index: 0 Totalindexet för bostadsbyggande, 01 Nybyggnad av bostadsbyggnader, 01.1 Småhus, 01.2 Flervåningshus, ..., 02.2.2.11 Gårdsområde av flervåningshus (34)
  3. Bas år: 2021=100, 2015=100, (2)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 23. 13g5 -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2021=100, månadsuppgifter, 2021M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13314 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. Månad: 2021M01, 2021M02, 2021M03, 2021M04, ..., 2023M08 (32)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadsbyggande, 01.1 Småhus, 01.2 Flervåningshus, ..., 02.2 Industri- och lagerbyggnad (7)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 24. 13g7 -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2021=100, årsuppgifter, 2021-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6237 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. År: 2021, 2022, (2)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadsbyggande, 01.1 Småhus, 01.2 Flervåningshus, ..., 02.2 Industri- och lagerbyggnad (7)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 25. 13g8 -- Byggnadskostnadsindex, totalindex, månadsdata, 1951M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 212556 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. Månad: 1951M01, 1951M02, 1951M03, 1951M04, ..., 2023M08 (872)
  2. Bas år: 2021=100, 2015=100, 2010=100, 2005=100, ..., 1951=100 (11)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 26. 13g9 -- Byggnadskostnadsindex, totalindex, årsuppgifter, 1922-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28155 Ändrad senast: 20230915 08.00

  1. År: 1922, 1923, 1924, 1925, ..., 2022 (101)
  2. Bas år: 2021=100, 2015=100, 2010=100, 2005=100, ..., 1935=100 (12)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)