Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 118p -- Byggnadskostnadsindex efter kostnadsslag, månadsuppgifter, 1990M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 203001 Ändrad senast: 20240215 08.00

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2024M01 (409)
  2. Bas år: 2021=100, 2015=100, 2010=100, 2005=100, ..., 1990=100 (7)
  3. Index: 0 Total index, 01 Arbetsinsatser, 02 Materialinsatser, 03 Tjänster, (4)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 2. 11na -- Byggnadskostnadsindex efter kostnadsslag, årsuppgifter, 1990-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21730 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2023 (34)
  2. Bas år: 2021=100, 2015=100, 2010=100, 2005=100, ..., 1990=100 (7)
  3. Index: 0 Total index, 01 Arbetsinsatser, 02 Materialinsatser, 03 Tjänster, (4)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 3. 11np -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2015=100, månadsuppgifter, 2015M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29202 Ändrad senast: 20240215 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2024M01 (109)
  2. Index: 0 Total index, 01 Bostadsbyggande, 01.1 Bostadssmåhus, 01.2 Flervåningsbostadshus, ..., 02.2 Industri- och lagerbyggnad (7)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 4. 11nq -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2015=100, årsuppgifter, 2015-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7412 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. Index: 0 Total index, 01 Bostadsbyggande, 01.1 Bostadssmåhus, 01.2 Flervåningsbostadshus, ..., 02.2 Industri- och lagerbyggnad (7)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 5. 11nr -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2010=100, månadsuppgifter, 2010M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 35162 Ändrad senast: 20240215 08.00

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2024M01 (169)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 6. 11ns -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2005=100, månadsuppgifter, 2005M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45114 Ändrad senast: 20240215 08.00

  1. Månad: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2024M01 (229)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 7. 11nt -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2005=100, årsuppgifter, 2005-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8232 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 8. 11nu -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2000=100, månadsuppgifter, 2000M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 54958 Ändrad senast: 20240215 08.00

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2024M01 (289)
  2. Index: 0 Total index, 01 Radhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 9. 11nv -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2000=100, årsuppgifter, 2000-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8932 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2023 (24)
  2. Index: 0 Total index, 01 Radhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 10. 11nw -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1995=100, månadsuppgifter, 1995M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 59124 Ändrad senast: 20240215 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2024M01 (349)
  2. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 11. 11nx -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1995=100, årsuppgifter, 1995-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9142 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2023 (29)
  2. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 12. 11ny -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1990=100, monthly data, 1990M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 68060 Ändrad senast: 20240215 08.00

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2024M01 (409)
  2. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 13. 11nz -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1990=100, årsuppgifter, 1990-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9758 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2023 (34)
  2. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 14. 11p3 -- Indexvillkor-delindex, månadsuppgifter, 1980M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 176982 Ändrad senast: 20240215 08.00

  1. Månad: 1980M01, 1980M02, 1980M03, 1980M04, ..., 2024M01 (529)
  2. Bas år: 2000=100, 1995=100, 1990=100, 1980=100, (4)
  3. Index: Varor för byggnadstekniska arbeten, VVS varor, Elvaror utan hushållsapparater, Målningsvaror, (4)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 15. 11p4 -- Indexvillkor-delindex, årsuppgifter, 1980-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18941 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2023 (44)
  2. Bas år: 2000=100, 1995=100, 1990=100, 1980=100, (4)
  3. Index: Varor för byggnadstekniska arbeten, VVS varor, Elvaror utan hushållsapparater, Målningsvaror, (4)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 16. 11p5 -- Överlåtelsepriskoefficienter, månadsuppgifter, 1949M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 101763 Ändrad senast: 20240215 08.00

  1. Månad: 1949M01, 1949M02, 1949M03, 1949M04, ..., 2024M01 (901)
  2. Överlåtelsepriskoefficient: Överlåtelsepriskoefficient, (1)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 17. 11p9 -- Överlåtelsepriskoefficienter, årsuppgifter, 1949-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11438 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 1949, 1950, 1951, 1952, ..., 2023 (75)
  2. Överlåtelsepriskoefficient: Överlåtelsepriskoefficient, (1)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 18. 11x2 -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2010=100, årsuppgifter, 2010-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7516 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 19. 13ft -- Byggnadskostnadsindex efter benämning på insats 2021=100, månadsuppgifter, 2021M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 33558 Ändrad senast: 20240215 08.00

  1. Månad: 2021M01, 2021M02, 2021M03, 2021M04, ..., 2024M01 (37)
  2. Index: 0 TOTALINDEX, 01 ARBETSINSATSER, 02 MATERIALINSATSER, 02.1 OMRÅDE, ..., 03.2.2 Anslutningsavgifter (34)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 20. 13fu -- Byggnadskostnadsindex efter benämning på insats 2021=100, årsuppgifter, 2021-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10927 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 2021, 2022, 2023, (3)
  2. Index: 0 TOTALINDEX, 01 ARBETSINSATSER, 02 MATERIALINSATSER, 02.1 OMRÅDE, ..., 03.2.2 Anslutningsavgifter (34)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 21. 13fx -- Bostadsbyggande, månadsuppgifter, 2015M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 140742 Ändrad senast: 20240215 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2024M01 (109)
  2. Index: 0 Totalindexet för bostadsbyggande, 01 Nybyggnad av bostadsbyggnader, 01.1 Småhus, 01.2 Flervåningshus, ..., 02.2.2.11 Gårdsområde av flervåningshus (34)
  3. Bas år: 2021=100, 2015=100, (2)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 22. 13fz -- Bostadsbyggande, årsuppgifter, 2015-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20758 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. Index: 0 Totalindexet för bostadsbyggande, 01 Nybyggnad av bostadsbyggnader, 01.1 Småhus, 01.2 Flervåningshus, ..., 02.2.2.11 Gårdsområde av flervåningshus (34)
  3. Bas år: 2021=100, 2015=100, (2)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 23. 13g5 -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2021=100, månadsuppgifter, 2021M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14378 Ändrad senast: 20240215 08.00

  1. Månad: 2021M01, 2021M02, 2021M03, 2021M04, ..., 2024M01 (37)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadsbyggande, 01.1 Småhus, 01.2 Flervåningshus, ..., 02.2 Industri- och lagerbyggnad (7)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 24. 13g7 -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2021=100, årsuppgifter, 2021-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6372 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 2021, 2022, 2023, (3)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadsbyggande, 01.1 Småhus, 01.2 Flervåningshus, ..., 02.2 Industri- och lagerbyggnad (7)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 25. 13g8 -- Byggnadskostnadsindex, totalindex, månadsdata, 1951M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 214009 Ändrad senast: 20240215 08.00

  1. Månad: 1951M01, 1951M02, 1951M03, 1951M04, ..., 2024M01 (877)
  2. Bas år: 2021=100, 2015=100, 2010=100, 2005=100, ..., 1951=100 (11)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 26. 13g9 -- Byggnadskostnadsindex, totalindex, årsuppgifter, 1922-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28414 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 1922, 1923, 1924, 1925, ..., 2023 (102)
  2. Bas år: 2021=100, 2015=100, 2010=100, 2005=100, ..., 1935=100 (12)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)