Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13ft -- Byggnadskostnadsindex efter benämning på insats 2021=100, månadsuppgifter, 2021M01-2023M10

Välj variabler

Ja
2023-11-15
Indextal:
Indextal
Månadsförändring, %:
%
Årsförändring, %:
%
2023-12-15
2022-02-01
Statistikcentralen, byggnadskostnadsindex
001_13ft_2023m10
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2021M01 , 2021M02 , 2021M03 ,

Valda 1 Totalt 34

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 0 TOTALINDEX , 01 ARBETSINSATSER , 02 MATERIALINSATSER ,

Valda 0 Totalt 34

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Byggnadskostnadsindexets uppgifter för januari-maj 2023 har korrigerats 21.7.2023. Korrigeringen gäller inte indexen över arbetsinsatser eller tjänster. Felet inträffade vid indexberäkningen i samband med att det nya statistikåret inleddes.

Index

Index