Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 112g -- Omsättningsindex för byggverksamhet på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2023M07*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 222034 Ändrad senast: 20230913 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M07* (343)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 2. 112h -- Omsättningsindex för byggverksamhet på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 57139 Ändrad senast: 20230913 08.00

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2023Q2 (114)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 112i -- Omsättningsindex för byggverksamhet på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2023H1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 33524 Ändrad senast: 20230913 08.00

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2023H1 (57)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 112j -- Omsättningsindex för byggverksamhet på årsnivå (2015=100), 1995-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20942 Ändrad senast: 20230913 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 5. 12xl -- Revideringar i omsättning inom byggverksamhet på månadsnivå (2015=100), 2019M01-2023M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 38294 Ändrad senast: 20230913 08.00

  1. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2023M06 (54)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, 1:a offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (9)


 6. 12xp -- Revideringar i omsättning inom byggverksamhet på årsnivå (2015=100), 2019-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13898 Ändrad senast: 20230913 08.00

  1. År: 2019, 2020, 2021, (3)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Genomsnitt av revidering av ursprunglig indexserie, %, procentenhet, Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av ursprunglig indexserie, %, procentenhet, Genomsnitt av revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet, Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet, ..., Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (6)


 7. 13dk -- Omsättningsindex för byggverksamhet, preliminär data (2015=100), 1995M01-2023M08*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 69222 Ändrad senast: 20230929 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M08* (344)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, (1)
  3. Variable: Omsättning, (1)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 8. 13ml -- Revideringar i preliminär omsättning inom byggverksamhet på månadsnivå (2015=100), 2021M02-2023M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24461 Ändrad senast: 20230913 08.00

  1. Månad: 2021M02, 2021M03, 2021M04, 2021M05, ..., 2023M07 (30)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, (1)
  3. Variable: Omsättning, (1)
  4. Uppgifter: Preliminär offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (12)