Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 14lz -- Omsättningsindex för byggverksamhet på månadsnivå (2021=100), 1995M01-2024M02*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 224074 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2024M02* (350)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 2. 14m1 -- Omsättningsindex för byggverksamhet på kvartalsnivå (2021=100), 1995Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 57297 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2023Q4 (116)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 14m2 -- Omsättningsindex för byggverksamhet på halvårsnivå (2021=100), 1995H1-2023H2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 33528 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2023H2 (58)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 14m3 -- Omsättningsindex för byggverksamhet på årsnivå (2021=100), 1995-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21149 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2023 (29)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)