Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11yy -- Kommunal parkeringsövervakning, 2013-2022

Välj variabler

Ja
2022-01-14
01 Felparkeringsavgifter totalt (antal):
Antal
011 Felparkeringsavgifter utfärdade av polisen (antal):
Antal
02 Felparkeringsavgifter utfärdade enligt vägtrafiklagen (antal):
Antal
021 Felparkeringsavgifter utfärdade av polisen enligt vägtrafiklagen (antal):
Antal
03 Felparkeringsavgifter utfärdade enligt terrängtrafiklagen (antal):
Antal
031 Felparkeringsavgifter utfärdade av polisen enligt terrängtrafiklagen (antal):
Antal
04 Felparkeringsavgifter utfärdade enligt räddningslagen (antal):
Antal
041 Felparkeringsavgifter utfärdade av polisen enligt räddningslagen (antal):
Antal
05 Felparkeringsavgifter utfärdade enligt bestämmelserna om tomgångsförseelse (antal):
Antal
051 Felparkeringsavgifter utfärdade av polisen enligt bestämmelserna om tomgångsförseelse (antal):
Antal
06 Förhöjda felparkeringsavgifter (antal):
Antal
07 Skriftliga anmärkningar (antal):
Antal
08 Beslut om klampning (antal):
Antal
09 Flyttningar på grund av felparkering (antal):
Antal
091 Flyttningar till lager på grund av felparkering (antal):
Antal
10 Felparkeringsavgifter som gått till utsökning (antal):
Antal
11 Begäranden om prövning (antal):
Antal
12 Inkomster från felparkeringsavgifter (euro):
Euro
2023-01-14
2019-05-16
Statistikcentralen, brott och tvångsmedel
001_11yy_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 01 Felparkeringsavgifter totalt (antal) , 011 Felparkeringsavgifter utfärdade av polisen (antal) , 02 Felparkeringsavgifter utfärdade enligt vägtrafiklagen (antal) ,

Valda 1 Totalt 18

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 10

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Esbo , Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 43

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas

Kommun

Kommunen inom vars område brottet har begåtts