Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13f7 -- Polisålägganden efter kommun, 1980-2022

Välj variabler

Ja
2023-05-25
Antal ålägganden:
Antal
2024-05-25
2022-06-09
Statistikcentralen, brott och tvångsmedel
001_13f7_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1980 , 1981 , 1982 ,

Valda 1 Totalt 43

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 312

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 3 Vissa polisålägganden , 301 Undersökning av självmord , 302 Drunknade ,

Valda 0 Totalt 29

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas

Kommun

Kommunen inom vars område brottet har begåtts