Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13fr -- Offer för vissa brott efter ålder, kön, välfärdsområde, beräkningssätt samt brottets anmälningsår, 2009-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-25
Offer efter fall (antal):
Antal
Offer efter fall, förändring jämfört med året innan (antal):
Antal
Offer efter fall, förändring jämfört med året innan (%):
Procent
Offer efter brottsrubriceringar (antal):
Antal
Offer efter brottsrubriceringar, förändring jämfört med året innan (antal):
Antal
Offer efter brottsrubriceringar, förändring jämfört med året innan (%):
Procent
Offer efter det allvarligaste brottet (antal):
Antal
Offer efter det allvarligaste brottet, förändring jämfört med året innan (antal):
Antal
Offer efter det allvarligaste brottet, förändring jämfört med året innan (%):
Procent
2024-05-25
2022-06-09
Statistikcentralen, brott och tvångsmedel
001_13fr_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Offer efter fall (antal) , Offer efter fall, förändring jämfört med året innan (antal) , Offer efter fall, förändring jämfört med året innan (%) ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 14

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 01 Våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt (3 mom) 20:1-2 (-2022) , 0101 Våldtäkt 20:§1-2,4 (-2022) ,

Valda 0 Totalt 74

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 4 , 0 - 6 ,

Valda 0 Totalt 18

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , HVA01 Östra Nylands välfärdsområde , HVA02 Mellersta Nylands välfärdsområde ,

Valda 0 Totalt 25

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Korrigerad 25.10.2023. Uppgifterna om brottsoffer och målsägande i databastabellerna hade beräknats felaktigt när det gäller årets allvarligaste brott. De korrigerade antalen är 5–15 procent högre på totalnivå än de ursprungliga felaktiga uppgifterna.Antalen efter brottstyp har också ändrats.
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma
... sekretessbelagd uppgift
Om målsägande och brottsoffer är samma person, registreras detta i PATJA-systemet med en separat anteckning. För närvarande måste ett offer registreras endast vid försök till brott mot liv, misshandel och andra brott mot liv eller hälsa, sexualbrott, människohandelsbrott och vissa brott enligt kapitel 25 i strafflagen.

Brott

Om målsägande och brottsoffer är samma person, registreras detta i PATJA-systemet med en separat anteckning. För närvarande måste ett offer registreras endast vid försök till brott mot liv, misshandel och andra brott mot liv eller hälsa, sexualbrott, människohandelsbrott och vissa brott enligt kapitel 25 i strafflagen.

Offrets kön

Om målsägande och brottsoffer är samma person, registreras detta i PATJA-systemet med en separat anteckning. För närvarande måste ett offer registreras endast vid försök till brott mot liv, misshandel och andra brott mot liv eller hälsa, sexualbrott, människohandelsbrott och vissa brott enligt kapitel 25 i strafflagen.

Offrets ålder

Om målsägande och brottsoffer är samma person, registreras detta i PATJA-systemet med en separat anteckning. För närvarande måste ett offer registreras endast vid försök till brott mot liv, misshandel och andra brott mot liv eller hälsa, sexualbrott, människohandelsbrott och vissa brott enligt kapitel 25 i strafflagen.

Välfärdsområde

Välfärdsområdet inom vars område brottet har begåtts

Uppgifter

Offer efter fall (antal)

Antalet brottsrubriceringar hos offer när serier av gärningar räknas som flera brott

Offer efter brottsrubriceringar (antal)

Antalet brottsrubriceringar hos offer när serier av gärningar räknas som ett enda brott