Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13jm -- Målsägande i brott efter kön, ålder, välfärdsområde, beräkningssätt och anmälningsår, 2000-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-25
Målsägande efter fall (antal):
Antal
Målsägande efter fall, förändring jämfört med året innan (antal):
Antal
Målsägande efter fall, förändring jämfört med året innan (%):
Procent
Målsägande efter brottsrubriceringar (antal):
Antal
Målsägande efter brottsrubriceringar, förändring jämfört med året innan (antal):
Antal
Målsägande efter brottsrubriceringar, förändring jämfört med året innan (%):
Procent
Målsägande efter det allvarligaste brottet (antal):
Antal
Målsägande efter det allvarligaste brottet, förändring jämfört med året innan (antal):
Antal
Målsägande efter det allvarligaste brottet, förändring jämfört med året innan (%):
Procent
2024-05-25
2022-06-09
Statistikcentralen, brott och tvångsmedel
001_13jm_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Målsägande efter fall (antal) , Målsägande efter fall, förändring jämfört med året innan (antal) , Målsägande efter fall, förändring jämfört med året innan (%) ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 14 , 0 - 17 ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Brott och föreelser , 1 Strafflagsbrott , 11 Egendomsbrott ,

Valda 0 Totalt 209

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , HVA01 Östra Nylands välfärdsområde , HVA02 Mellersta Nylands välfärdsområde ,

Valda 0 Totalt 25

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Korrigerad 25.10.2023. Uppgifterna om brottsoffer och målsägande i databastabellerna hade beräknats felaktigt när det gäller årets allvarligaste brott. De korrigerade antalen är 5–15 procent högre på totalnivå än de ursprungliga felaktiga uppgifterna.Antalen efter brottstyp har också ändrats.
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma

Målsägandens ålder

I statistiken över brott och tvångsmedel är en målsägande inte nödvändigtvis det faktiska brottsoffret. En person som avlidit till följd av ett brott eller en händelse som lett till undersökning registreras ibland i PATJA-systemet med en annan status än målsägande, medan rättsinnehavarna till den avlidna personen registreras som målsägande. Vid ett brott mot en minderårig registreras som målsägande vanligtvis även det faktiska brottsoffrets vårdnadshavare.

Välfärdsområde

Välfärdsområdet inom vars område brottet har begåtts