Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12lu -- Banor, planskilda korsningar och plankorsningar, trafikplatser och investeringar, 2011-2022

Välj variabler

Ja
2023-08-25
Banlängd totalt:
kilometri
.Banlängd av enkelspårig bana:
kilometri
.Banlängd av elektrifierad enkelspårig bana:
kilometri
.Banlängd av två- eller flerspårig bana:
kilometri
.Banlängd av elektrifierad två- eller flerspårig bana:
kilometri
Spårlängd totalt:
kilometri
.Spårlängd av huvudspår:
kilometri
..Banklass A, spårkm:
kilometri
..Banklass B, spårkm:
kilometri
..Banklass C, spårkm:
kilometri
..Banklass D, spårkm:
kilometri
..Spårlängd av 60E1 räler:
kilometri
..Spårlängd av 54E1 räler:
kilometri
..Spårlängd av K43 räler:
kilometri
..Spårlängd av K30 räler:
kilometri
..Spårlängd av helsvetsat spår:
kilometri
..Spårlängd av spår med betongsliprar:
kilometri
.Spårlängd av bibanor:
kilometri
.Spårlängd av sidospår:
kilometri
Antal växlar:
Antal
Antal spårkorsningar:
Antal
Antal tunnlar:
Antal
Längd av tunnlar totalt, meter:
Meter
Antal planskilda korsningar och plankorsningar totalt:
Antal
.Antal planskilda korsningar:
Antal
..Antal överfartsbroar:
Antal
..Antal äverfartsbroar:
Antal
.Antal plankorsningar totalt:
Antal
..Antal plankorsningar med varningsanordning:
Antal
..Antal plankorsningar med bomanläggningar:
Antal
..Antal plankorsningar med ljus- och (eller) ljudsignaler:
Antal
..Antal plankorsningar utan varningsanordning:
Antal
Antal trafikplatser:
Antal
.Antal trafikplatser i persontrafik:
Antal
.Antal trafikplatser i godstrafik:
Antal
.Antal trafikplatser i person- och godstrafik:
Antal
Investeringar i banhållningen (till fasta statistikärs priser):
Euro
2020-08-27
Statistikcentralen, järnvägsstatistik
001_12lu_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Banlängd totalt , .Banlängd av enkelspårig bana , .Banlängd av elektrifierad enkelspårig bana ,

Valda 1 Totalt 37

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Observera att tidsserien för investeringar i banunderhåll ändras årligen under hela perioden, eftersom hela tidsserien modifieras av ett index.
Banklass A: räler: K30, ballast: grus
Banklass B: räler: K43, 54E1, 60E1, ballast: grus, makadam
Banklass C: räler: 54E1, 60E1, ballast: makadam
Banklass D: räler: 54E1, 60E1, ballast: makadam
Uppgifter om spårlängd av bibanor för 2013 har korrigerats.
Beroende på ändringar i sättet att kalkylera planskilda korsningar är siffrorna från 2021 inte helt jämförbara med siffrorna för tidigare år.

Uppgifter

Banlängd totalt

Banlängd

.Banlängd av enkelspårig bana

Banlängd av enkelspårig bana

.Banlängd av elektrifierad enkelspårig bana

Banlängd av elektrifierad enkelspårig bana

.Banlängd av två- eller flerspårig bana

Banlängd av två- eller flerspårig bana

.Banlängd av elektrifierad två- eller flerspårig bana

Banlängd av electrifierad två- eller flerspårig bana

Spårlängd totalt

Spårlängd

.Spårlängd av huvudspår

Spårlängd av huvudspår

..Banklass A, spårkm

Banklass A, spårkm

..Banklass B, spårkm

Banklass B, spårkm

..Banklass C, spårkm

Banklass C, spårkm

..Banklass D, spårkm

Banklass D, spårkm

..Spårlängd av 60E1 räler

Spårlängd av 60E1 räler

..Spårlängd av 54E1 räler

Spårlängd av 54E1 räler

..Spårlängd av K43 räler

Spårlängd av K43 räler

..Spårlängd av K30 räler

Spårlängd av K30 räler

..Spårlängd av helsvetsat spår

Spårlängd av helsvetsat spår

..Spårlängd av spår med betongsliprar

Spårlängd av spår med betongsliprar

.Spårlängd av bibanor

Spårlängd av bibanor

.Spårlängd av sidospår

Spårlängd av sidospår

Antal växlar

Antal växlar

Antal spårkorsningar

Antal spårkorsningar

Antal tunnlar

Antal tunnlar

Längd av tunnlar totalt, meter

Längd av tunnlar totalt, meter

Antal planskilda korsningar och plankorsningar totalt

Antal planskilda korsningar och plankorsningar totalt

.Antal planskilda korsningar

Antal planskilda korsningar

..Antal överfartsbroar

Antal överfartsbroar

..Antal äverfartsbroar

Antal äverfartsbroar

.Antal plankorsningar totalt

Antal plankorsningar totalt

..Antal plankorsningar med varningsanordning

Antal plankorsningar med varningsanordning

..Antal plankorsningar med bomanläggningar

Antal plankorsningar med bomanläggningar

..Antal plankorsningar med ljus- och (eller) ljudsignaler

Antal plankorsningar med ljus- och (eller) ljudsignaler

..Antal plankorsningar utan varningsanordning

Antal plankorsningar utan varningsanordning

Antal trafikplatser

Antal trafikplatser

.Antal trafikplatser i persontrafik

Antal trafikplatser i persontrafik

.Antal trafikplatser i godstrafik

Antal trafikplatser i godstrafik

.Antal trafikplatser i person- och godstrafik

Antal trafikplatser i person- och godstrafik

Investeringar i banhållningen (till fasta statistikärs priser)

Investeringar i banhållningen (till fasta statistikärs priser)